Eikenprocessierups

De gemeente bestrijdt de Eikenprocessierups door natuurlijke vijanden (insecten, vogels, vleermuizen) te stimuleren en de nesten weg te zuigen. Hilversummers kunnen daarbij helpen door balkons en tuinen natuurvriendelijk te maken. Hier kunt u een nest in de openbare ruimte van Hilversum aanmelden zodat wij deze kunnen laten verwijderen.

Bestrijding eikenprocessierups

1.    Wegzuigen nesten

Vanaf het moment dat rupsen zichtbaar zijn, worden de eiken geïnspecteerd. Als er nesten worden gevonden, halen we deze zo snel mogelijk weg door ze op te zuigen. Op deze manier wordt overlast zoveel mogelijk voorkomen. Plekken waar mensen langere tijd zijn hebben voorrang bij inspectie en verwijderen van de nesten. Denk hierbij aan scholen, speeltuinen, begraafplaatsen en belangrijke fiets- en wandelpaden.

2.    Stimuleren van natuurlijke vijanden

De eikenprocessierups wordt gegeten door mezen, sluipwespen, gaasvliegen en andere insecten. De vlinder wordt gegeten door vleermuizen. Door Hilversum natuurvriendelijker te maken, komen er meer natuurlijke vijanden die ons helpen bij het bestrijden van de eikenprocessierups. We zorgen ervoor dat het groen in Hilversum meer voedsel en schuilplaatsen geeft voor deze dieren. Daarom maken we insectvriendelijke bermen door minder te gaan maaien en hangen we nest- en vleermuiskasten op.

Door klimaatverandering is de kans groot dat we in de toekomst met nieuwe of meer plaagsoorten te maken krijgen. Door de stad op een natuurlijke manier in te richten, vergroten we de biodiversiteit en blijven toekomstige plagen beter beheersbaar.

Tuin en balkon natuurvriendelijker

U kunt ook helpen:

  • Zorg voor verschillende bloeiende planten in uw tuin.
  • Hang nestkasten op voor vogels en vleermuizen. Tips voor het ophangen van nestkasten vindt u op de website van de vogelbescherming.
  • Plant verschillende soorten dichte of stekelige struiken, liefst met bessen. Vogels vinden hier voedsel en beschutting.
  • Maak een watertje, als drinkplaats voor vogels en insecten.
  • Laat gerust wat dood hout liggen. Vogels en insecten houden niet van keurig opgeruimde tuintjes.

Nest aanmelden

Ziet u (nieuwe) nesten van de eikenprocessierups in Hilversum, dan kunt u deze op 2 manieren melden. Via een interactieve kaart of een online formulier. Op de kaart ziet u alle eiken in Hilversum en de actuele situatie van nesten die gemeld zijn. Is uw boom nog niet gemeld, dan klikt u de boom aan op de kaart waar u een of meerdere nesten heeft gezien.

Nest aanmelden via de kaart

Nest aanmelden via digitaal formulier

Nest op eigen terrein

U bent zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van nesten op uw eigen terrein. Schakel hiervoor tijdig een bestrijdingsbedrijf of hovenier in. Bestrijd nesten van rupsen nooit zelf.

Gezondheidsklachten

Na contact met de microscopisch kleine brandharen van deze rups, kunt u klachten krijgen zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken. Bij ernstige en/of langdurige klachten neemt u contact op met uw huisarts. De GGD heeft informatie over wat u kunt doen bij klachten.

(Huis)dieren

Ook dieren kunnen klachten van brandharen krijgen. Dit geldt vooral voor honden, paarden en koeien als ze in contact komen met brandharen. Voor honden zijn de afgevallen nesten in het gras gevaarlijk. Let erop dat ze die niet in hun bek nemen!

Meer informatie

•    Kenniscentrum Eikenprocessierups
•    GGD website