Vervuiling Berlagevijver

De meest gestelde vragen over de vervuiling van de Berlagevijver. Deze pagina wordt bijgewerkt bij nieuwe ontwikkelingen.

Wat is het probleem bij de Berlagevijver?

Er vindt regelmatig overstort van vuilwater plaats in de vijver. Ook bij droog weer. Dat betekent dat er vuilwater uit het riool (zoals van het toilet) in de vijver loopt. Daardoor raakt het water in de vijver vervuild.

Wat veroorzaakt dit probleem?

Vermoedelijk wordt de overstort veroorzaakt door eerdere werkzaamheden aan het riool ergens anders in Hilversum. Hierdoor kunnen verstoppingen zijn ontstaan op andere plekken in het riool, waardoor het vuilwater niet verder kan stromen naar de waterzuivering (en naar de Berlagevijver stroomt).

Tegelijkertijd wordt onderzocht of er mogelijk door anderen fouten gemaakt zouden kunnen zijn bij het aansluiten van gebouwen op het rioleringsstelsel van de gemeente.

Sinds wanneer is dit een probleem?

De problemen rond de Berlagevijver zijn voor het eerst gemeld in de zomer van 2019. De gemeente heeft toen het hoofdriool extra gereinigd en geïnspecteerd. In de zomer van 2020 werd er weer een melding gemaakt van vuiloverstort in de Berlagevijver. Na reiniging van het riool waren de problemen (tijdelijk) opgelost. Aan het einde van 2020 werden alle riolen in Noord geïnspecteerd en gereinigd. Oevers zijn schoongemaakt en vuil rond de overstort wordt afgezogen. Van januari 2021 tot nu vinden er af en toe vuiloverstorten plaats in de vijver (ook bij droog weer). De gemeente gaat door met het zoeken naar de oorzaken van dit probleem en het oplossen ervan.

Wat is het gevolg van dit probleem?

Het water in de vijver is vervuild. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor kinderen en honden die spelen op of in het water. De gemeente doet er alles aan om te voorkomen dat de waterkwaliteit slechter wordt, zodat negatieve effecten voor de flora en fauna rondom de vijver worden voorkomen.

Wat betekent dit voor bewoners?

De bewoners zijn ongerust, dat is begrijpelijk. De gemeente betreurt de situatie en doet het uiterste om het probleem zo snel mogelijk op te lossen en overlast tegen te gaan. Momenteel raadt de gemeente het af om met kinderen of honden dichtbij de vijver te spelen, tot de vijver goed is schoongemaakt en de vervuiling is opgelost. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat honden uit het vervuilde water van de vijver drinken.

Zijn de omwonenden al geïnformeerd?

Er zijn in de week van 5 juli borden geplaatst bij de vijver met het advies om aanraking met het water in de vijver te voorkomen. De omwonenden van de Berlagevijver hebben in de week van 5 juli een brief van de gemeente ontvangen, waarin zij geïnformeerd worden over het probleem, de stappen die tot nu toe genomen zijn en nog genomen worden om het op te lossen, met richtlijnen voor gebruik van de (recreatie)grond rondom de vijver.

Wie is er verantwoordelijk om dit probleem op te lossen?

De gemeente Hilversum is verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem.

Wat doet de gemeente Hilversum aan dit probleem?

De gemeente Hilversum heeft al verschillende acties ondernomen en ingepland om het probleem aan te pakken. Zo worden elke week de oevers schoongemaakt (door SBS), wordt maandelijks drijfvuil opgeruimd (door SBS) en worden wekelijks de vijver en het hoofdriool geïnspecteerd. Daarnaast wordt vuil van de vijver afgezogen en worden de inspectieputten op de Berlagelaan leeggezogen. Ook worden camera-inspecties in het riool uitgevoerd om de oorzaak op te sporen.

Als er meldingen gedaan worden bij de gemeente, volgen er zo snel mogelijk passende acties (door SBS). Daarnaast werkt een multidisciplinair team aan het vinden en oplossen van de oorzaak. Tot slot worden er per 10 juli waarschuwingsborden geplaatst bij de vijver.

Schakelt gemeente Hilversum met het Waterschap over dit probleem?

Het Waterschap is geïnformeerd. De gemeente is verantwoordelijk om de problemen in het riool op te lossen. Samen met het Waterschap wordt gekeken hoe de waterkwaliteit in de Berlagevijver verbeterd kan worden.