Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare ruimte en Milieu

Hier vindt u informatie over het fietsparkeren in de gemeente Hilversum, over de afvalinzameling en hier kunt u een melding doen voor bijvoorbeeld geluidsoverlast.

 • Melding doen

  Als u in de stad of uw buurt iets ziet dat kapot is, vuil is, niet werkt of overlast geeft, kunt u daar een melding van maken.

 • Gladheidsbestrijding

 • Afvalinzameling

  Het huishoudelijk afval wordt in Hilversum opgehaald door de GAD.

 • Handhaven

  Hier leest u wat de handhaving van de gemeente Hilversum doet.

 • Veiligheid

  Zoekt u de contactgegevens van de Politie of de Brandweer? Of bent u benieuwd naar het integraal veiligheidsplan? Deze kunt u downloaden op de pagina.

 • Duurzaam

  Hier leest u wat de gemeente aan duurzaamheid doet en wat u zelf kunt doen.

 • Fietsparkeren

  Op de fiets naar het centrum of station? Maak dan gebruik van de fietsenrekken en stallingen.

 • Het Gemeentelijk Watermanagementplan Hilversum 2021-2026 in het kort

  In het ‘Gemeentelijk Watermanagementplan Hilversum 2021-2026’ staat hoe de gemeente wateroverlast wil voorkomen.

 • Storm en Wateroverlast

  Wanneer bel je 112 en wanneer bel je de gemeente.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Een directe aansluiting van uw pand rechtstreeks op het openbaar riool zorgt ervoor dat het afvalwater rechtstreeks in het riool terecht komt. Een directe rioolaansluiting voor vuilwater tot aan uw erfgrens is € 1.489.

 • Vervuiling Berlagevijver

  09 juli 2021

  De meest gestelde vragen over de vervuiling van de Berlagevijver. Deze pagina wordt bijgewerkt bij nieuwe ontwikkelingen.

 • Blauwalgen in water

  Hier vindt u meer informatie over blauwalgen in water.

 • Ratten en ongedierte

  08 oktober 2021

  Bij overlast van ratten of ander ongedierte op uw eigen grond of in huis, schakelt u een bestrijdingsbedrijfin (zoek op Google bijvoorbeeld naar ‘ongediertebestrijding’). Op deze pagina vindt u alvast meer informatie over rattenbestrijding en het voorkomen van een rattenplaag.

 • Groenbeleidsplan (pdf, 35MB)

  pdf, 33MB

  Het Groenbeleidsplan Hilversum 2030 gaat over het groenbeleid van de gemeente Hilversum. Binnen en buiten de bebouwde kom. In het plan zijn de groene, landschappelijke kwaliteiten van Hilversum vastgelegd en staat beschreven hoe deze kwaliteiten te handhaven of te bereiken. Het Groenbeleidsplan biedt groene kaders voor ontwikkelingen in de stad. Dit document voldoet nog niet aan de wet Digitale Toegankelijkheid.

 • Houtstook

  Een houtvuur of (pellet)kachel brengt schadelijke stoffen in de lucht zoals fijn stof en roet. Bij mist en windstil weer blijft de rook lang om het huis en in de buurt hangen. Dat is voor niemand gezond en mensen met luchtwegproblemen hebben er extra last van.