de Tweede Kamerverkiezingen

Hilversum is er klaar voor op 15, 16 en 17 maart.

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Voor de 66.000 kiesgerechtigden in Hilversum is het belangrijk dat er 100% veilig gestemd kan worden. Een aantal extra maatregelen zorgt ervoor dat dit gaat lukken. Zo kunnen de 70-plussers, 13.000 in totaal, ervoor kiezen om per brief te stemmen. Op 15 en 16 maart kan er vervroegd gestemd worden en het is mogelijk om geen twee, maar drie volmachten uit te brengen.

Burgemeester Pieter Broertjes is tevreden over de organisatie. “Net als vier jaar geleden zijn er 43 stemlokalen geopend op 17 maart en in tien lokalen kan op 15 en 16 maart vervroegd gestemd worden. Dit is vooral voor Hilversummers met een kwetsbare gezondheid. Op alle stembureaus is een extra stembureaulid aanwezig. Die ziet er op toe dat de coronamaatregelen, zoals afstand houden, handen desinfecteren en het dragen van een mondkapje, worden nageleefd. Ieder stembureau heeft zijn eigen apparatuur om de rode potloden te desinfecteren, maar het is ook toegestaan om zelf een rood potlood mee te nemen", aldus Broertjes.

Gezondheidscheck voor stemmers en stembureauleden

In het wetsvoorstel Tijdelijke Wet Verkiezingen COVID-19 is geregeld dat het de verantwoordelijkheid van de kiezer is om de voorgeschreven gezondheidscheck uit te voeren. De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over gezondheid die verband houden met het coronavirus. Alle kiesgerechtigden krijgen deze vragen thuisgestuurd en wordt van verwacht dat zij deze gezondheidscheck doen voordat ze hun stem komen uitbrengen. Bij de ingang van ieder stemlokaal komt een poster met daarop nogmaals de vragen van de gezondheidscheck. Ook de stembureauleden doen de gezondheidscheck voordat ze met hun werk in het stemlokaal beginnen.

Stempas en briefstembiljet

Alle kiesgerechtigden ontvangen vanaf 24 februari de stempas per post. Kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder ontvangen daarnaast hun briefstembiljet met uitleg en retourenvelop uiterlijk 11 maart. Zij kunnen hun uitgebrachte stem versturen via de brievenbussen van PostNL. De briefstem moet voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomen. Om er zeker van te zijn dat de stem op tijd binnen komt, is het raadzaam om de briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur te versturen. Afgeven in het Raadhuis kan vanaf woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart elke werkdag tussen 09.00 - 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur

Toegankelijkheid

De gemeente zorgt ervoor dat de stemlokalen dusdanig zijn gelegen en ingericht dat kiesgerechtigden met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. In Hilversum voldoet alleen stemlokaal 42, Studio 21 op het Media Park, hier niet aan. De afstand van de invalide parkeerplaats en de (betaalde) parkeervoorziening is daar groter dan de gestelde norm van 50 meter. Door publicatie op de website informeren wij de kiezers, zodat zij de keuze kunnen maken voor een ander stemlokaal.