Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Wimar Jaeger stopt als wethouder

Wimar Jaeger heeft het college van B en W laten weten per 5 maart zijn taken als wethouder van Hilversum neer te leggen. Het college betreurt dit, maar respecteert zijn besluit. In zijn toelichting heeft Wimar Jaeger aangegeven met hart en ziel zijn wethouderschap te hebben ingevuld en met een positief gevoel terug te kijken op de resultaten, maar dat het tijd is voor een nieuwe horizon. Ook benoemt hij de wissel die het wethouderschap heeft getrokken op zijn privéleven.

Burgemeester Pieter Broertjes: “Het college en de stad gaan zijn betrokkenheid en inzet missen. Hij is een aanjager pur sang en hij heeft de afgelopen zes jaar beweging gebracht in de stad, met name in het centrum en de mediacultuur sector. De aantrekkelijkheid, de levendigheid en de leefbaarheid van Hilversum zijn vergroot.” 

Wethouder economie, media en cultuur

Jaeger is sinds mei 2014 wethouder in Hilversum. In die tijd is hij onder meer verantwoordelijk geweest voor de oprichting van Hilversum Marketing, Media Perspectives, het Stadsfonds, Smart City en de herontwikkeling van het centrum. Ook ontwikkelde hij samen met een groot aantal partijen een toekomstvisie voor het Mediapark. Nog deze week heeft het college de agenda Economie & Media 2020 -2022 vastgesteld. Daarnaast heeft Jaeger namens de gemeente Hilversum zitting in de Metropool Regio Amsterdam, de Economic Board Amsterdam en de Economic Board Utrecht en houdt hij zich bezig met de democratische legitimiteit van de regio Gooi en Vechtstreek.

Het is nog niet bekend op welk moment het afscheid van wethouder Jaeger plaatsvindt.