Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Werkzaamheden KPN-centrale Koornstraat

De KPN-centrale aan de Koornstraat is door KPN verkocht en wordt voor eind 2020 leeg opgeleverd. Daarom worden op een aantal locaties rondom deze centrale de kabels en leidingen omgelegd naar een andere KPN-centrale. Een deel van de openbare ruimte is vanwege deze werkzaamheden voor twaalf maanden afgesloten. De werkzaamheden staan gepland voor de periode van 5 januari tot eind 2020 en vinden plaats in de Koornstraat, de Herenstraat, (Nieuwe) Laanstraat en in het voetgangersgebied in de Kerkstraat, Schoutenstraat en Bussumerstraat. De toekomstplannen voor de huidige locatie van de KPN-centrale zijn op dit moment nog niet concreet.

KPN is verantwoordelijk voor het project. Aannemer VolkerWessels Telecom voert de werkzaamheden in opdracht van KPN uit. De afstemming over de werkzaamheden met de omwonenden, ondernemers, nood- en hulpdiensten en de openbaar vervoerders pakken beide partijen gezamenlijk op. Als gemeente zijn we de vergunningverlener en op grond van de Telecomwet zijn we verplicht om onze medewerking te verlenen aan deze werkzaamheden.

Bereikbaarheid woning en winkels

Bewoners kunnen gewoon hun huizen in én doorgaand verkeer kan op de Herenstraat gewoon blijven rijden. Hiervoor worden maatregelen getroffen. Bewoners die overlast ervaren van de werkzaamheden krijgen twee weken voor de start een brief, waarin ze over de wijzigingen worden geïnformeerd. Direct aangrenzende winkels zijn geïnformeerd over de hinder die zij kunnen ondervinden door de werkzaamheden. Wanneer het nodig is, wordt voor de winkel een loopbrug geplaatst, zodat voetgangers gewoon hun bestemming kunnen bereiken.

Openbaar vervoer

Buslijnen 1, 104 en 121, welke gebruik maken van de Veerstraat en de Herenstraat, rijden tijdens de uitvoeringswerkzaamheden een andere route van maandag t/m donderdag vanaf 23:00 uur. Gevolg hiervan is dat bushalte Kerkbrink in die periode van de werkzaamheden komt te vervallen. De nood- en hulpdiensten kunnen hun bestemming gewoon bereiken.

De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk doordeweeks plaats, maar kunnen ook incidenteel op zaterdag plaatsvinden. De werkzaamheden aan de Heerenstraat zijn op maandag t/m donderdag van 19:00 uur tot 23:00 uur en sporadisch op zaterdag. Incidentele nachtelijke werkzaamheden zijn tussen 23:00 en 07:00. KPN en VolkerWessels Telecom proberen de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Op www.kpnnetwerk.nl/werkzaamheden-hilversum is meer informatie te vinden. Hier zijn ook de contactgegevens te vinden. Tijdens de werkzaamheden is er een informatiepunt op de parkeerplaats bij de ingang van de Koornstraat, waar omwonenden op werkdagen tussen 9:00 en 10:00 uur binnen kunnen lopen voor vragen. Omwonenden, ondernemers en gebruikers worden daarnaast via bebording en bewonersbrieven geïnformeerd. Bovendien wordt voor de start van de werkzaamheden een informatieavond voor de betrokkenen worden georganiseerd.