Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Tijdelijke inrichting stationsplein

Creatief | Veel fietsrekken | 2 tot 4 jaar

De komende jaren gaat ons stationsgebied volledig op de schop. De sloop van het GAK-gebouw was het startmoment van deze herontwikkeling. De werkzaamheden gaan voorlopig echter nog niet van start. Tot zeker 2021 wordt de voormalige GAK-locatie niet gebruikt. Een grote lege plek naast het busstation voor de komende 2 tot 4 jaar is onwenselijk. De wens is dat hier een levendige, aantrekkelijke en veilige plek komt. Het gebied wordt deels ingericht als fietsenstalling. De tijdelijke stalling biedt plaats aan zo’n 600 fietsen en 50 scooters. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe de kop van de GAK-locatie en de overzijde tijdelijk ingericht kan worden.

Welkom Hilversum

Wethouder Scheepers: “Om ervoor te zorgen dat het Stationsplein de komende jaren een aantrekkelijk welkom van de stad is, gaan we naast de komst van de fietsenstalling tijdelijk iets extra’s doen om het plein leuk en levendig te maken. Het gaat om de kop van de GAK-locatie, het terrein rondom Hilversum Marketing en het grasveld. We denken hierbij aan horeca, kunstenaarsateliers en kleinschalige commerciële activiteiten, maar ook aan zakelijke initiatieven. Daarnaast krijgen de plannen voor het nieuwe stationsgebied natuurlijk een belangrijke plek!”
Levendigheid in een uniek gebied De tijdelijke inrichting gaat een creatieve uitstraling krijgen die past bij de mediastad. Wethouder Jaeger: “Hilversum Marketing gaat een grote rol spelen in het invullen van de levendigheid op deze locatie. Zij gaan de stad, dat wil zeggen bewoners, bedrijven, zzpérs en organisaties, bevragen op ideeën. Hilversum Mediastad moet op een unieke wijze zichtbaar worden op het stationsplein”. Jeroen Kreijkamp, directeur van Hilversum Marketing, vult aan; “De komende weken gaan we ideeën ophalen bij verschillende partijen, inwoners en ondernemers en presenteren daarna in september een plan dat haalbaar is, levendigheid biedt voor dit unieke gebied en bijdraagt aan de positionering van Hilversum”

Opgeruimd plein

Een deel van de fietsrekken dat nu op het Stationsplein staat, wordt verplaatst naar de tijdelijke stalling. De rest wordt aangevuld met nieuwe rekken. Dit betekent dat er zo’n 300 extra plekken komen om de fiets neer te zetten. Wethouder Scheepers is hier blij mee. “We verwachten dat ook de komende jaren het aantal fietsers blijft groeien en het is belangrijk dat er voor iedereen plek is. Met de komst van extra fietsrekken op het voormalige GAK-terrein, zijn er voldoende plekken om ook de fietsen van het Oosterspoorplein te plaatsen. Dat betekent dat we vanaf augustus ook hier gaan handhaven. Dat is hard nodig!” Voor brommers, scooters en bakfietsen worden speciale vakken aangebracht. Begin augustus wordt de tijdelijke fietsenstalling gerealiseerd. De ruimte rondom de fietsenstalling wordt zoveel mogelijk groen aangekleed.

Bijlage