Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Straatnaam ‘Burgemeester Bootlaan’ definitief

Commissie Bezwaarschriften | Bezwaren ongegrond | Niet-ontvankelijk

De nieuw te ontwikkelen weg tussen de 's-Gravelandseweg en de Hoge Naarderweg in Hilversum krijgt definitief de straatnaam Burgemeester Bootlaan. Dat heeft het college van B&W besloten na advies van de Commissie Bezwaarschriften. Die oordeelde dat de naamgeving op de juiste wijze tot stand is gekomen en dat de bezwaren ongegrond zijn. Eén van de ingediende bezwaarschriften werd niet-ontvankelijk verklaard.

In de wijk Trompenberg Zuid, aan de rand van het centrum van Hilversum, worden 14 duurzame huizen gebouwd, alle van het type 2-onder-1-kap. Centraal in het plangebied wordt een weg aangelegd die een verbinding vormt tussen de 's-Gravelandseweg en de Hoge Naarderweg. Op 27 maart 2018 heeft het college van B&W de straatnaam ‘Burgemeester Bootlaan’ toegekend aan deze nieuwe straat. Daarop zijn door zes inwoners en twee organisaties bezwaarschriften ingediend.

Advies Commissie Bezwaarschriften

Op 16 oktober heeft de Commissie Bezwaarschriften advies uitgebracht. De Commissie geeft in haar advies aan dat de naamgeving van deze straat op de juiste wijze tot stand is gekomen. Verder bevestigt zij dat meerdere straatnamen in de buurt van het Raadhuis, waar de straat komt, een vernoeming hebben naar een burgemeester. De Commissie meent verder dat de conclusie uit de historische verkenning die is uitgevoerd geen beeld oplevert dat een vernoeming van een straat naar burgemeester Boot in de weg zou staan. Ten slotte is zij van oordeel dat er geen verwachtingen zijn gewekt ten aanzien van de naamgeving ‘Molenpad’ voor deze straat.

Na het advies van de Commissie Bezwaarschriften heeft het college van B&W op dinsdag 20 november besloten de straatnaam Burgemeester Bootlaan definitief toe te kennen aan dit deel van de openbare ruimte in Hilversum.