Stembureauleden en tellers gezocht

Werkzaamheden | Vergoeding | Aanmelden

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die in ieder geval 17 maart stemmenteller willen zijn of stembureaulid.

Stemmentellers

De tellers komen om 21.00 uur in actie als de stembureaus sluiten. Op dat moment openen we de stembussen en kan het tellen van alle stemmen beginnen. Hoe laat dat klaar is, hangt af van hoeveel stemmen in een stembureau zijn uitgebracht en of er in 1 keer goed geteld is. Het tellen van stemmen is fysiek best een inspannende klus. In een beperkte ruimte moet je (vaak op de grond) die grote vellen uitsorteren. Alle tellers krijgen een vergoeding van € 75 euro (bruto). Als teller moet u op de dag van de verkiezingen minimaal 18 jaar oud zijn. Wilt u zich aanmelden? Dan kan door het contactformulier in te vullen.

Aanmelden tellers

Wordt u op een stembureau geplaatst, dan ontvangt u daarvan bericht via e-mail. Bij meer aanmeldingen wordt een reservelijst aangelegd. Ook daarvan krijgt u bericht.

Stembureaulid

U bent flexibel, enthousiast, stressbestendig, representatief, behulpzaam en nauwkeurig. Verder moet u fysiek in staat zijn om een lange dag te maken.

Werkzaamheden Stembureaulid

U controleert de stempassen van de kiezers, geeft een stembiljet en let er op dat alles volgens de regels verloopt. Om u goed op uw taak voor te bereiden bent u verplicht een digitale instructie te volgen. Na deze instructie krijgt u een digitaal examen.

Wat krijgt u?

Naast een hele leuke dag met uw stembureaulid-collega's een vergoeding van € 250 bruto (Voorzitter € 300 bruto).  U bent verplicht dit op te geven bij de belastingdienst en/of uitkeringsinstantie.

Aanmelden

Wordt u op een stembureau geplaatst, dan ontvangt u daarvan bericht via e-mail. Bij meer aanmeldingen wordt een reservelijst aangelegd. Ook daarvan krijgt u bericht.

Vragen

verkiezingen@hilversum.nl