Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Rooktegel voor hoofdingang raadhuis verwijderd

Nederland Rookvrij | Tegel | Voorbeeld

Annette Wolthers en Dick Emmer voor het Raaduis en de tegel RookvrijBeetje bij beetje worden steeds meer plaatsen in de openbare ruimte rookvrij. Zo ook de ruimten rondom de gemeentelijke kantoren. De gemeente werkt aan een rookbeleid waarin helder opgeschreven wordt welke acties de gemeente onderneemt om haar gebouwen en de plekken rondom de werklocaties stapje voor stapje rookvrij te maken. Een eerste actie is het verwijderen van de rooktegel voor de hoofdingang van het raadhuis. Roken bij deze ingang veroorzaakt overlast voor zowel ambtenaren als bezoekers. De rooktegel is vandaag weggehaald.

Nederland Rookvrij

Wethouder P&O Annette Wolthers: “De huidige rookvoorzieningen zijn onvoldoende ingericht om overlast van tabaksrook voor medewerkers en bezoekers te voorkomen. Deze situatie is niet wenselijk en daarnaast strijdig met de ontwikkelingen die we vanuit de gemeente hebben ingezet voor bewoners. Als gemeente hebben we ons, samen met ruim 30 organisaties in de regio Gooi en Vechtstreek, aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Vanuit dit verband is het convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek’ ondertekend. In dit kader is vanuit de raad de vraag gesteld te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een rookvrije zone rondom het gehele raadhuis in te stellen. In de commissievergadering van 31 oktober jl. heb ik toegezegd om de rooktegel voor de hoofdingang van het raadhuis weg te halen. Dit is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van ons rookbeleid.”

Tegel

Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven en zorgen voor rookvrije locaties waar ambtenaren werkzaam zijn en bezoekers komen. Voor nu vragen we rokers dan ook om niet meer te roken bij de hoofdingang van het raadhuis. In plaats van de rooktegel zijn twee tegels gelegd met de tekst ‘rookvrije generatie’.