Risicoanalyse Stolpe gereed

In de eerste helft van vorig jaar heeft zorgaanbieder Kwintes besloten om het pand de Stolpe aan de Zonnelaan te kopen met als doel om hier een beschermd wonen locatie te realiseren. Hier komen cliënten te wonen die psychische of psychosociale problemen hebben en begeleiding nodig hebben bij het wonen en het vormgeven van hun leven. De wijk de Boomberg heeft haar bezorgdheid hierover uitgesproken. In overleg met de omwonenden, Kwintes en de gemeente is besloten om samen een risicoanalyse te laten uitvoeren. Deze analyse heeft eind vorig jaar plaatsgevonden en is inmiddels gereed.

Met elkaar is Bureau Ravenkop uitgekozen om deze risicoanalyse uit te voeren. In september 2020 zijn ze hier mee begonnen en op 29 januari is het definitieve rapport opgeleverd. In het rapport staat beschreven welke risico’s er zijn voor het huisvesten van ongeveer 80 cliënten in de Stolpe en welke risico’s dit met zich meebrengt voor de leefbaarheid in de buurt. Ook staat beschreven in de analyse welke maatregelen nodig zijn om risico’s te kunnen voorkomen en welke risico’s overblijven na het nemen van de maatregelen.

Uitkomst risicoanalyse

Uit de analyse blijkt dat er een risicofactoren zijn voor zowel de buurt als voor de toekomstige cliënten. Het plan zoals voorgesteld door Kwintes heeft een negatief effect op de leefbaarheid van de buurt de Boomberg. Daarnaast is het beoogde aantal cliënten een factor. In het rapport wordt dan ook geadviseerd om het aantal cliënten te verlagen, te kiezen voor een ruimere woonzorg opzet, strikte huisregels te hanteren en vast te houden aan een lichter zorgprofiel.

Bespreken rapport

Wethouder Floris Voorink: “De komende twee weken gaan wij deze rapportage verder bestuderen en kijken of en welke vervolgstappen nodig zijn. Op 15 februari gaan wij hierover met de omwonenden in gesprek. Tijdens een online bijeenkomst geven bureau Ravenkop, Kwintes, vertegenwoordigers van omwonenden en de gemeente toelichting op het rapport, de volgende stappen en beantwoorden de vragen die leven.

Meer informatie

Link het rapport van de risicoanalyse en meer informatie...