Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Restauratiefonds helpt VvE Quatre Bras

Meerjarenonderhoudsplan | Revolverend fonds

quatre brasWonen in een gemeentelijk monument kan bij restauratie- of onderhoudswerkzaamheden de nodige kosten met zich meebrengen. Woningeigenaren kunnen daarom voor financiële steun een beroep doen op het Hilversums Restauratiefonds. Dat deed ook de VvE van Quatre Bras voor het door Dudok ontworpen appartementencomplex aan de ’s-Gravelandseweg.

Net als veel andere VvE’s heeft Quatre Bras een meerjarenonderhoudsplan met daarin een reservering voor gevelonderhoud. Maar tegen de kosten waarmee de appartementeigenaren zich nu geconfronteerd zien, kan deze begroting niet op. Het door Dudok ontworpen gebouw uit 1955 vertoont namelijk enorme scheuren. De tegelstrips zijn hierdoor niet meer waterdicht, wat de nodige schade aan het complex veroorzaakt.
De scheuren zijn te voorkomen door bij de bouw dilatatievoegen toe te passen. “Die zorgen ervoor dat gebouwdelen kunnen bewegen”, legt Adrian Schmitz van NOORD consultants & projectmanagers uit. Zijn bureau is sinds bijna 2 jaar bij dit project betrokken. “Maar Dudok vond dilataties niet mooi, dus maakte hij ze niet. Dan gaat het van nature ontstaan en dat zijn al die scheuren die nu te zien zijn.”

Tegels in Dudok-stijl

Gevelrestauratie bleek onvermijdelijk, maar ook zeer kostbaar. Niet alleen de eigenlijke restauratie kost veel geld. Omdat het een monument betreft, moeten alle tegels aan de Dudok-stijl voldoen en daar hangt een prijskaartje aan. Om precies te weten welke kosten met de restauratie gemoeid zijn, schakelde de VvE via Schmitz een restauratieadviesbureau in. Schmitz: “We hebben om een heel gedegen onderzoek gevraagd. Het restauratieadviesbureau is dan ook met een kloppertje – heel minutieus – elk steentje afgegaan om goed in beeld te krijgen welke werkzaamheden nodig waren.”
Na het rapport van restauratieadviesbureau bleek dat onderhoud zeer dringend nodig was, maar ook dat dit de servicekosten ver te boven ging. Inzetten van het reservefonds voor groot onderhoud bleek hiervoor ook ontoereikend. Daarom besloot bewoonster en VvE-penningmeester Margreet Verweij op zoek te gaan naar financiers. “Zo vond ik het Hilversums Restauratiefonds (HRF). Dat heeft een samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Hier zijn we buitengewoon goed geholpen. Het bleek dat we in aanmerking komen voor een gebouwgebonden lening tegen een lage rente. De VvE is hier met een ruime meerderheid mee akkoord gegaan.”

Revolverend fonds

Het geld voor de lening komt dus uit het Hilversums Restauratiefonds. Dit revolverend fonds (geleend geld en rente worden weer teruggestort, red.) is in het leven geroepen om eigenaren van gemeentelijke monumenten financiële steun te bieden bij restauratieve werkzaamheden die regulier onderhoud van het monument overstijgen.
Toch zijn de totale kosten van de restauratie met de lening nog niet gedekt. Verweij: “Maar we kunnen in ieder geval de liftschacht aanpakken, die is het meest dringend aan onderhoud toe. Het is een onmogelijke zaak als je zo’n grote reparatie moet uitvoeren terwijl je het geld er niet voor hebt. Als het Hilversums Restauratiefonds er niet was geweest, was dit gebouw vooralsnog niet gerestaureerd.”

Foto Kastermans: Adrian Schmitz (NOORD consultants & projectmanagers), Margreet Verweij (VvE-penningmeester), Friederike Hensch (gemeente Hilversum)