Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Rapport feitenonderzoek integriteitsmelding aan de raad

Rapportage | Aanbiedingsbrief | Raadsvoorstel | Raadsbesluit

Het presidium van de gemeente Hilversum heeft de rapportage van bureau BING aangeboden aan de gemeenteraad ter behandeling. De behandeling zal plaatsvinden tijdens de openbare raadsvergadering van 18 september aanstaande.

Het presidium heeft aan de rapportage een begeleidende brief toegevoegd waarin wordt ingegaan op het doorlopen proces. U kunt hier downloaden: