Persbericht: Kindergemeenteraad kiest voor behoud van insecten

Insecten zijn van levensbelang

De Kindergemeenteraad heeft gestemd over alle ideeën die zij hebben voor een beter Hilversum.

Zij kozen met ruime meerderheid voor het idee van de Kindercampus om in te zetten op het belang van het leven van insecten. Sybelle en Borre, leerlingen van de Kindercampus, willen graag dat er een lespakket voor scholen komt en projecten zoals ’tegels eruit, bloemen er in’, of het maken van een Insectenhotel. Zij vertellen: ‘’Zonder insecten kunnen we niet leven, daarom moeten we goed voor insecten zorgen. Met een lespakket zorgen we er voor dat het onderwerp op scholen wordt behandeld. We willen graag een campagne om bewustwording onder Hilversummers te stimuleren, maar dan op een leuke manier. Daarom gaan we insectenhotels maken en bloemzaadjes uitdelen.’’

Onder de indruk

De gemeente Hilversum is onder de indruk van alle ideeën die de klassen inbrachten. De kinderen toonden aan dat zij duurzaamheid en milieu belangrijke onderwerpen vinden, evenals bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, preventieve gezondheidszorg, verkeersveiligheid en muzikale ontwikkeling.

Op 19 december presenteren de kinderen van de Kindergemeenteraad hun ideeën aan de raad en het college.