Opening online meldpunt drankkoeriers

Meldpunt | Informatie | Opsporing

Vanaf vandaag (29 maart 2018) heeft de gemeente Hilversum een online meldpunt waar mensen terecht kunnen met informatie over zogeheten drankkoeriers. Het meldpunt is een van de wapens die de gemeente inzet in de strijd tegen deze koeriers, die via sociale media illegaal sterke drank verkopen in de openbare ruimte. Burgemeester Pieter Broertjes: “Dit is niet alleen strafbaar, maar vormt ook een gevaar voor de volksgezondheid. Vooral jonge mensen kopen bij deze drankkoeriers en lopen zo gezondheidsrisico’s vanwege drankgebruik. Dat moet stoppen. Met het meldpunt hopen wij informatie te krijgen, die ons helpt bij de opsporing van deze koeriers.”

De gemeente vraagt mensen die informatie hebben over illegale drankkoeriers, deze informatie te delen via het meldpunt dat te vinden is op haar eigen website. Het gaat dan bijvoorbeeld om telefoonnummers, die jongeren gebruiken om alcohol te bestellen of namen van personen die illegaal alcohol afleveren.

Intensieve aanpak

Het meldpunt is onderdeel van een intensieve en harde aanpak van deze drankkoeriers. De gemeente voert, in samenwerking met de politie, de laatste maanden intensievere controles uit. Drankkoeriers van wie geconstateerd wordt dat zij illegaal sterke drank verkopen, hangt een fikse boete van ruim 1300 euro boven het hoofd. Naast het controleren van drankverkopers, richt de aanpak zich ook op de minderjarige jongeren. Zij lopen kans op een boete als ze alcoholhoudende drank bij zich hebben.

Zorgelijk drankgebruik minderjarigen

In de regio Gooi- en Vechtstreek is alcoholgebruik onder minderjarige jongeren een substantieel probleem. De verkoop van sterke drank aan jongeren door drankkoeriers is onderdeel van dit probleem. In de zomer van 2017 leidde deze zogeheten ‘wodkakoeriers’  een aantal keer tot berichtgeving in de media. De aanleiding was de verkoop van sterke drank aan minderjarige jongeren. Een aantal van deze jongeren belandden in het ziekenhuis als gevolg van overmatig drankgebruik. Naar aanleiding van deze incidenten hebben de gemeente en de politie een onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek kwam onder andere het telefoonnummer van de man die de boete heeft ontvangen meerdere malen naar voren.