TV schermen tijdens de sportzomer van 2021 kan

Vanaf 26 juni 2021 zijn tv-schermen op terrassen toegestaan als je je tenminste wel houdt aan de landelijke geldende coronamaatregelen.

Wat kan er

Nu er landelijk geen belemmeringen meer zijn om tv-schermen op terrassen te plaatsen, wordt dit in Hilversum ook mogelijk gemaakt. Horecaondernemers moeten dan wel spelregels naleven. Die zijn gemaakt om overlast te voorkomen. Ook hanteert de gemeente een indieningstermijn van 4 weken voor aanvragen voor evenementen, die verband houden met de sportzomer, zoals gezamenlijk kijken op een groot tv-scherm. In alle gevallen moeten wel de landelijk geldende coronamaatregelen nageleefd worden.

Met z'n allen

Ook heeft het college besloten dat aanvragen in het kader van het collectief kijken naar het EK voetbal, de Tour de France, Wimbledon, de Olympische Spelen, Vuelta, EK Volleybal of de Paralympische Spelen later ingediend mogen worden. In plaats dat een aanvraag 8 weken van te voren opgestuurd moet worden, is besloten om een termijn van 4 weken te hanteren. Let op: aanvragen die later worden ingediend kunnen geweigerd worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor een evenement dat niet voorzienbaar was, zoals de finale van het Europees Kampioenschap voetbal waaraan het Nederlands elftal deelneemt. Dan hanteert de gemeente een soepelere aanvraagtermijn.

Na een lange periode van beperkingen vanwege Covid-19 merkt het college dat er behoefte is om gezamenlijk de sportzomer te beleven. Bovengenoemde besluiten zijn daarom geen structurele aanpassingen maar tijdelijke.