Stadse dieren in je wijk

Wat leeft in Hilversum, behalve mensen?

In Hilversum leven Hilversummers. Kortom: mensen. Maar in Hilversum leeft wel meer. Dieren bijvoorbeeld. En wát voor dieren! Dat gaat van appelvink, rosse metselbij, gehakkelde aurelia tot ree en ringslang. U kunt nu een flyer downloaden met leuke weetjes over dieren in uw wijk.

Hilversum baadt in het groen. Groen, groen, groen overal om ons heen. In het bos en op onze grote stille heide spot u vast wel eens een hert, ree, eekhoorn of driehoornmestkever. Of zo’n groot wit charolais rund, of een hond met baas. Maar nu dit: er zijn ook héél véél stadse dieren. Dieren die zich helemaal thuis voelen in úw wijk.

Dieren in de stad

Het grappige is namelijk dat juist veel diersoorten leven in een stad. Want in een stad, heb je de ene biotoop na de andere. Een biotoop is een specifieke plek waar een diersoort lekker gedijt. In een stad kan bijvoorbeeld een gierzwaluw nestelen achter een regenpijp, eet een vleermuis muggen op zoek naar mensen, en wordt de akkerhommel heel blij van uw bloemige balkon.  

Dieren in uw wijk

Het is een kwestie van oog voor de natuur. Wie goed doet, wie goed ontmoet. En wie goed kijkt, ziet ontzettend veel dieren in de wijk! U kunt Hilversumse stadsdieren helpen. Want een groene, bloemige stad met veel stadse dieren, is sappiger dan één grijze klont steen. Dus lok ze vooral Hoe? Plant veel verschillende soorten bloemen voor vlinders en insecten in uw tuin, hang uw balkon vol met groen, maak een bijenhotel, maak uw dak groen of kweek een gevelklimmer. Of hang een nestkastje op voor de vleermuis gierzwaluw of mus. (En dan ergens waar de kat niet bij kan, alstublieft).

Wat nog meer leeft in Hilversum?

Wij weten dat in onze stad deze dieren leven: musjes, kikkers, koolwitjes, grote bonte spechten, merels, mieren, zanglijsters, grauwe vliegenvangers, uilen, padden, muizen, scholeksters, kleine vuurvlinders, boomblauwtjes, bruin blauwtjes, , klokjesdikpoten, watersalamanders, wilde bijen, boommarters, egels, dassen, hazelwormen, vuurjuffers en libellen. Hierbij een compliment voor wie niet afhaakte bij deze alinea! Hieronder uw beloning.

Wijkflyer downloaden

Voor elke wijk is een eigen wijkflyer gemaakt. Op die flyer leest u tips en weetjes over dieren in uw wijk. Download de flyer op de pagina Dieren in mijn buurt