Nu nog een huis

Héél veel mensen willen in Hilversum wonen. En dat is eigenlijk wel logisch. Hier heb je bijna alles wat je hartje begeert: winkels, restaurantjes, heide, bos en een station. Ok. Fijn. Maar … nu nog een huis.

Hilversum is een gewilde woonstad. Dat zijn vele andere randstedelijke gemeenten met ons. Overal staat de woningmarkt onder zware druk. Huizenprijzen stijgen snel. De huizenvraag is veel groter dan het aanbod. Vooral middengroepen vinden maar moeilijk een betaalbare koop- of huurwoning.

Hartelijk dank!

Problemen, problemen. Maar kunnen we iets doen? We doen in ieder geval heel erg ons best. Mede dankzij de input van Hilversummers die via het Burgerpanel een enquête invulden, hebben we nu een plan. Namens heel Hilversum: hartelijk dank voor het meedenken! Het plan (Woonvisie 2021 – 2030) ligt nu bij de gemeenteraad. Aan hen om hier iets van te vinden. In het plan gaat het onder andere om: waar gaan we huizen bouwen, wat voor huizen gaan we bouwen en hoeveel?

Om u een beetje een idee te geven:

  • Hilversum wil in de komende 10 jaar zo’n 3000 woningen erbij om aan de te verwachten groei te voldoen.
  • Wij willen dan voornamelijk huizen voor mensen die een laag of een gemiddeld inkomen hebben. Die woningen vallen dan in het ‘middeldure en sociale segment’. 
  • Het is de bedoeling dat gezinnen en ouderen doorstromen naar woningen die écht voor hen bedoeld zijn. Zo komen die huizen namelijk weer vrij voor starters en jonge stellen. Dan moeten die woningen er dan wel zijn, dus ook die moeten er komen.
  • Hilversum wil de bestaande woningen uit het middeldure segment beschermen. Deze woningen moeten namelijk beschikbaar blijven voor de middeninkomens.

Méér sociale woningbouw

Kortom, het aantal Hilversumse sociale huurwoningen gaat groeien. We hebben er nu zo’n 11.350. Het plan is dat de sociale huursector meegroeit met de omvang van de hele woningvoorraad. Zo moet ook in de toekomst ruim een kwart (27%) van de woningvoorraad bestaan uit woningen die door woningcorporaties worden verhuurd aan de laagste inkomens. Om dat te bereiken wordt 33% van de nieuwbouwwoningen verhuurd als sociale huurwoning. Als woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen, dan bij voorkeur aan de huurder of aan iemand anders die een sociale huurwoning achterlaat.

Woonvisie 2021 – 2030 lezen?

Hierboven las u de belangrijkste ambities van de Woonvisie 2021 – 2030 van de gemeente Hilversum. Smaakt naar meer? Deze Woonvisie kunt u nu lezen op www.bouwenaanhilversum.nl. De Woonvisie wordt in juli voorgelegd aan de gemeenteraad. De Woonvisie kwam tot stand op basis van gesprekken met onder andere woningcorporaties, huurdersbelangen, welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, seniorenverenigingen en vertegenwoordigers uit het sociaal domein.