Hilversum ontvangt € 5 miljoen subsidie van de provincie om ruimte en infrastructuur rondom OV-knooppunten te verbeteren

De gemeente heeft recent bij het Bestedingsplan Openbaar Vervoer (OV) fonds van de provincie Noord-Holland een reserveringsverzoek ter hoogte van € 5 miljoen ingediend voor de ontwikkeling van het Stationsgebied. Nu de subsidie is toegekend, wordt de financiële haalbaarheid van het Stationsgebied versterkt en is Hilversum weer een stap dichter bij de realisatie ervan. Het OV-fonds, waarin € 20 miljoen is opgenomen, heeft als doel bij te dragen aan het duurzaam verbinden van woon- en werkgebieden in Noord-Holland.

Het reserveringsverzoek loopt vooruit op de definitieve aanvraag die het project Stationsgebied zal doen na besluitvorming door de gemeenteraad over de Uitvoeringsnota in het 3e kwartaal van dit jaar. Wethouder Arno Scheepers: “We zijn de provincie erg dankbaar voor deze steun in de rug en het vertrouwen in het project. Het Stationsgebied vormt één van de belangrijkste binnenstedelijke herontwikkelingslocaties van de gemeente, waarmee onder andere een flinke impuls wordt gegeven aan de woningbouw in Hilversum. Tegelijkertijd wordt met deze gebiedsontwikkeling ook het OV-knooppunt rond het station versterkt. Hier komen de intercity, andere treinen, het eerste regionale elektrische busvervoer en de Hoogwaardig Openbaar Vervoer in ‘t Gooi (HOV) van Hilversum naar Huizen bij elkaar. Het nieuw te realiseren busstation en de plannen voor de grote ondergrondse fietsenstalling zijn hierbij cruciaal. De steun van de provincie is opnieuw een belangrijke stap voorwaarts.”

Aansluiting op doelstellingen OV-fonds

Op 14 september 2020 werd het OV-fonds vastgesteld als kader voor bijdragen aan maatregelen op het gebied van OV, Ketenreis en OV-knooppunten. De provincie geeft aan dat onder meer de volgende elementen van belang zijn voor het realiseren van de doelstellingen van het OV-fonds: De kwaliteitsimpuls die het Stationsgebied geeft, het uitbreiden en verplaatsen van het busstation dat is ingericht op de komst van ‘Zero Emissie’ bussen, het integreren van de HOV-buslijn in het Stationsgebied, de optimalisering van de reis van deur tot deur door een verbeterde aansluiting en overstap van bus op trein en omgekeerd, de langzaam verkeersroutes en de uitbreiding van het fietsparkeren.

Stationsgebied Hilversum

In de herontwikkeling van het Stationsgebied zal het Stationsplein een levendig gebied worden met terrassen, nieuwbouw en groen en worden getransformeerd tot een aangename verblijfsplek. Deze eerste fase betreft de bouw van ca. 325 woningen aan de centrumzijde van het station van Hilversum. Daarnaast omvat het plan een nieuw busstation, fietsenstallingen, nieuwe fiets- en voetgangersroutes en de herinrichting van het Stationsplein.