Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Nieuwe woonwijk Philipslocatie krijgt vorm

Inloopavond | 24 januari | Concept masterplan

De komende jaren krijgt Hilversum er een mooie, nieuwe woonwijk bij. Op het voormalige Philipsterrein aan de Anton Philipsweg, waar nu nog lege kantoorpanden staan, worden ongeveer 250 woningen gebouwd. De eigenaar van de Philipslocatie, Philipshof Residences BV, heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw concept masterplan voor dit gebied. Dit plan is nu klaar en wordt de komende tijd met alle betrokkenen besproken.
 
In juli 2016 tekenden de gemeente en Philipshof Residences BV een overeenkomst voor de ontwikkeling van de Philipslocatie. Daarmee gaven ze het startsein voor de ontwikkeling van het voormalige Philipsterrein.

“Extra kansen voor woningzoekenden”

Het concept masterplan geeft in hoofdlijnen de inrichting van de wijk weer. Waar komen de woningen en wegen en hoe komt het groen eruit te zien? Na goedkeuring van het masterplan door de raad wordt het plan verder uitgewerkt. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Floris Voorink is blij met het concept masterplan. “De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan dit mooie plan, dat goed aansluit bij de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft meegegeven. Hilversum is een gewilde woonplek en met de krappe woningmarkt geeft deze locatie weer extra kansen voor woningzoekenden.” Het concept masterplan is in samenwerking met de gemeente tot stand gekomen. Voordat Philipshof het definitieve plan afrondt, wordt het eerst gepresenteerd aan de raad en besproken met de omwonenden en andere belangstellenden.

Inloopavond

Op donderdag 24 januari vindt er voor alle geïnteresseerden een inloopavond plaats over het concept masterplan Philipslocatie. Dit is van 19.30 – 21.00 uur in het Wijkcentrum St Joseph (Minckelersstraat 71 Hilversum). Tijdens die avond kunnen belangstellenden de informatiepanelen bekijken en vragen stellen aan de makers van het plan. In maart of april 2019 wordt het definitieve masterplan aangeboden aan de gemeenteraad voor instemming.

Meer informatie

Vanaf 17 januari is het concept masterplan te vinden op: www.hilversum.nl/philipslocatie.