Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Nieuwbouw zwembad de Lieberg op Arenapark

Het college van b & w heeft besloten om ter vervanging van zwembad de Lieberg een nieuw zwembad te gaan bouwen. De locatie voor het nieuwe bad wordt het Arenapark

Pas als het nieuwe zwembad in gebruik is, wordt de huidige Lieberg gesloten en herontwikkeld. Het nieuwe bad biedt ruimte aan zwemlessen, aqua- activiteiten zoals ouder en kind zwemmen en aquafit, baanzwemmen en activiteiten van verenigingen zoals de Robben, Torpedo en OSVH. Het besluit wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad die op 4 maart hierover een besluit gaan nemen. In de commissie op 12 februari wordt eerst nog gesproken over het voorstel.

Onderzoek toekomst zwembad

In 2018 is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor Zwembad De Lieberg opgesteld. Om ervoor te zorgen dat het zwembad naar behoren  kan blijven functioneren, bleek  veel extra onderhoud nodig te zijn. Dat betekende een grootschalige renovatie van het zwembad. Zwembad De Lieberg is met ruim 40 jaar (bouwjaar 1976) een verouderd zwembad. In het najaar van 2018 is de gemeente gestart met een onderzoek naar de mogelijke toekomstscenario’s voor het zwembad. De vraag van het onderzoek was: gaan we renoveren of is nieuwbouw van de Lieberg op een andere locatie ook een mogelijkheid?

Nieuw zwembad op nieuwe locatie

Tijdens het onderzoek is gesproken met de huidige en potentiële gebruikers van het zwembad over hun wensen en behoeften. Daarnaast is met de huidige sportverenigingen van Zwembad De Lieberg gewerkt aan een gezamenlijke zwembadplan.  Op basis van het onderzoek is geadviseerd de toekomst van Zwembad De Lieberg als volgt vorm te geven: Er wordt een nieuw zwembad gebouwd op het Arenapark en het huidige zwembad wordt gesloten zodra het nieuwe zwembad in gebruik is genomen.  Wat er met de locatie van het huidige zwembad gaat gebeuren, wordt onderzocht nadat een besluit genomen is over het nieuwe zwembad.

Onderzoek

In het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om het huidige zwembad te renoveren. Dit is vergeleken met de mogelijkheid om een nieuw zwembad op een nieuwe locatie te bouwen. Voor dit nieuwbouwscenario zijn 30 potentiële nieuwbouwlocaties voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Ordening. Op advies van deze commissie zijn de mogelijkheden op Sportpark Loosdrecht en Arenapark nader onderzocht. Het onderzoek laat zien dat bepaalde kritische factoren bij renovatie niet kunnen worden opgelost, zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid, parkeergelegenheid, duurzaamheid en de afmetingen van het zwembad. Nieuwbouw daarentegen geeft de mogelijkheid de configuratie van het zwembad volledig te optimaliseren en alle beperkingen ten aanzien van het huidige zwembad weg te nemen. Nieuwbouw is daarom het verstandigste alternatief. Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid van het Arenapark is dit de voorkeurslocatie voor het nieuwe zwembad.

Masterplan Arenapark

Als toekomstige locatie voor het nieuwe zwembad is de voorkeur uitgesproken voor het Arenapark. De plannen voor het  zwembad worden meegenomen in het Masterplan Arenapark dat op dit moment in de maak is. In dit Masterplan komen de plannen samen om het Arenapark richting 2035 (door) te ontwikkelen tot een toekomstbestendig bedrijvenpark waar werken, sport, ontspanning en educatie elkaar versterken. Ook duurzaamheid (ecologie, klimaatadaptatie, energie) en een goede bereikbaarheid zijn belangrijke ingrediënten van het nieuwe plan. Het streven is om het Masterplan met zowel de raadscommissie als de raad voor de zomer van 2020 te bespreken.