LHBTI-intentieverklaring

Op woensdag 17 mei ondertekende burgemeester Pieter Broertjes namens het college de LHBTI-intentieverklaring. Hilversum geeft hiermee officieel aan een regenbooggemeente te willen zijn.

LHBTI

LHBTI staat voor Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders en Intersekse personen. Op initiatief van een Hilversums raadslid Jerry Braaksma (Hart voor Hilversum) en van fractiemedewerkers Juri Sampieri Bjornsson (SP) en Hans Verheij (D66) wordt de intentieverklaring ondertekend.

Regenbooggemeente

Regenbooggemeenten zetten zich samen met de minister van OCW, Jet Bussemaker, in om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI inwoners verder te bevorderen. Regenbooggemeenten hebben daarbij de volgende ambities:
•    De sociale acceptatie van homoseksualiteit, transgenders en intersekse personen neemt toe onder de gehele bevolking en met name onder jongeren, ouderen en in kringen waarin dat nog een taboe is;
•    Het aanpakken van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTI-personen werpt zijn vruchten af;
•    LHBTI-personen weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaar(der) in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.

Onder leiding van het raadslid en de fractiemedewerkers en de gemeente wordt een LHBTI-werkgroep geformeerd. Deze werkgroep zal allerlei acties ontplooien om de doelstellingen van de regenbooggemeente te verwezenlijken. Een eerste stap is al gezet tijdens de 4 mei dodenherdenking. Door de LHBTI-gemeenschap is er een krans bij het monument in het Rosarium neergelegd om ook aandacht te vragen voor LHBTI-slachtoffers uit de tweede wereldoorlog.