Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Jaarplan Energietransitie 2019: meer energie in minder energieverbruik

Het college heeft het jaarplan Energietransitie 2019 vastgesteld en legt dit plan samen met de Eindrapportage 2018 Duurzaam Hilversum ter advisering voor aan de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid. Het college gaat in 2019 extra inzetten om de ambitieuze doelstelling van 100 kiloton CO2-reductie eind 2020 te halen.

“Wij zetten dit jaar alle zeilen bij om de ambitieuze doelstelling van 100 kiloton CO₂ reductie eind 2020 te behalen. Dat is een stevige inspanning waarbij wij focussen op het besparen van energie. Het versnellen van deze energiebesparing doen wij samen met bewoners en bedrijven. Daarbij luisteren wij goed naar de vragen en zorgen van onze inwoners en faciliteren wij in kennis en de zoektocht naar financiële ondersteuning. En uiteraard dragen wij als gemeente zelf ook bij aan de besparing”.

Zo leveren wij een concrete bijdrage aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2,0C. We streven we naar een klimaatneutraal Hilversum in 2050,” vertelt Wethouder Jan Kastje. Dat betekent dat Hilversum de CO2-uitstoot fors moet verminderen, namelijk met 50% in 2030 ten opzichte van 2015. Jan Kastje: “Dat is een ambitieus doel. Afgelopen jaren is gebleken dat vooral winst te behalen is met energiebesparing. Samen met bewoners en bedrijven gaan we de energiebesparingsopgave versnellen. We luisteren goed naar de vragen en zorgen van onze inwoners. Wij bieden daarbij handelingsperspectief en zorgen voor de juiste informatie en ondersteuning. Natuurlijk stellen we ook zelf het goede voorbeeld.”

Aardgasvrij Hilversum

Een noodzakelijk stap naar de vermindering van CO2 is de overstap van aardgas naar schone energiebronnen. De gemeente Hilversum bereidt dit samen met de regiogemeenten en haar partners in de stad voor met het doel dat alle woningen, kantoren en bedrijven in 2040 van het aardgas af zijn.

“We zijn afgelopen jaar het project Meent Aardgasvrij gestart,” vertelt wethouder Jan Kastje. “Ik merk dat het op een andere manier stoken en koken de mensen echt in de kern treft. Dat komt door de vele onzekerheden. Hoe moet ik het financieren, welke energiebron krijg ik, wanneer moet ik overstappen? Dat zijn vragen die ik hoor en op veel vragen heb ik nu nog niet direct een antwoord. Komende jaren zullen we steeds meer duidelijkheid krijgen. Belangrijk is dat we nu wel al gaan doen wat we kunnen doen en waar we sowieso geen spijt van krijgen. Dat is isoleren van de woningen. Dat maakt de overstap naar een duurzame energiebron in de toekomst namelijk makkelijker. Ook levert het geld op door een lagere energierekening, voelt je huis of kantoor comfortabeler en is het goed voor het milieu.”

Bijlage:

Jaarplan 2019 (pdf, 2 MB)