Tunnel onder station 2 maanden dicht

Vanaf 24 september is de Interwijktunnel onder het station voor circa 2 maanden afgesloten. Er wordt dan gewerkt aan de ‘kop’ van de tunnel aan de centrumkant. Voetgangers en fietsers moeten dan via de Beatrixtunnel of de overgang Kleine Spoorbomen. Het afsluiten van de Interwijktunnel hangt samen met de sloop van de GAK-kelder. Komende maandag 16 augustus wordt al een deel van het fietspad langs de GAK-kelder afgesloten

Sloop GAK-kelder

De sloop van de GAK-kelder vindt later plaats dan gepland. De bedoeling was om dit in de zomervakantie te doen en zo de overlast te beperken. Maar vanwege een geconstateerde bodemverontreiniging – die overigens geen gevaar oplevert voor mens en milieu - liep het project vertraging op. Ook ontstond er vertraging omdat de damwanden die nodig zijn om veilig te slopen, pas vanaf half oktober beschikbaar zijn. Bovendien bleek het noodzakelijk eerst de ‘kop’ van de Interwijktunnel aan de centrumzijde te verwijderen. De planning is nu de sloop van de GAK-kelder voor het eind van het jaar af te ronden. De GAK-kelder op het Stationsplein wordt gesloopt om ruimte te maken voor bijvoorbeeld een nieuw busstation en nieuwbouw.

Vanaf maandag 16 augustus

Een deel van het fietspad op de Schapenkamp langs de GAK-kelder (zie kaartje) wordt komende maandag al tijdelijk afgesloten vanwege de aanleg van een bouwinrit. Fietsers kunnen dan oversteken naar de andere zijde van de Schapenkamp (richting gebouw Gooi- en Eemlander en Silverpoint). Hiervoor kan men gebruik maken van de bestaande oversteekplaatsen met verkeerslichten. Bebording is inmiddels aangebracht.

NS fietsenstalling wél bereikbaar

De Interwijktunnel is de fiets- en voetgangerstunnel die de oost- en centrumzijde van het Station met elkaar verbindt. De ingang van de Interwijktunnel aan de kant van het Oosterspoorplein is alleen open voor toegang tot de bewaakte NS fietsenstalling en de fietsenmaker.

Alternatieve routes

Voetgangers en fietsers die van Hilversum-Oost naar het Centrum willen en andersom, kunnen gebruik maken van de bestaande alternatieve routes via de Beatrixtunnel of via de overgang Kleine Spoorbomen. Bij de drukke overgang bij de Kleine Spoorbomen staat van maandag t/m zaterdag tijdens de spitsuren een verkeersregelaar.. Het Station blijft aan de centrum- en aan de oostkant gewoon bereikbaar. Voor voetgangers en minder validen met een NS- /OV-chipkaart is de kortste route van de centrumzijde naar de oostzijde en andersom via de Stationshal- en traverse door de poortjes.