Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

In 2022 is het raadhuis CO2 neutraal

Raadhuis als voorbeeld voor verduurzaming andere monumenten

Samen bouwen we aan een duurzaam Hilversum. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld. In 2022 is het monumentale raadhuis in Hilversum volledig CO2 neutraal en aardgasvrij! Dat betekent:

  • Isolatie is de eerste prioriteit. We isoleren ramen en plafonds.
  • We gaan van het aardgas af en maken gebruik van een warmtepomp.

Het monumentale raadhuis verduurzamen is een behoorlijke klus. Het college gaat deze uitdaging graag aan. Het iconische raadhuis wordt hierdoor een voorbeeld voor alle monumenten in Nederland.

Het college stelt de gemeenteraad voor het Raadhuis C02 neutraal te maken voor 2022 en de gemeentewerf CO2 neutraal te maken in 2020.

Wethouder Jan Kastje: “Op weg naar een klimaatneutraal Hilversum in 2050 moet de gemeente natuurlijk ook zelf aan de slag met haar gebouwen. We vragen onze bewoners en ondernemers energie te besparen en te isoleren omdat ze uiteindelijk van het aardgas af moeten. Dat gaan wij natuurlijk ook doen. Een rijksmonument, zoals ons raadhuis CO2-neutraal maken, is een uitdaging maar het kan. Concreet betekent dit dat we isolerend glas gaan toepassen, de plafonds gaan isoleren, gaan ventileren om vocht en schimmel te voorkomen. En dat we van het aardgas afgaan en overstappen op een warmtepomp. De ventilatie en de warmtepomp hebben energie nodig. Deze willen we zelf duurzaam gaan opwekken met ongeveer 1500 zonnepanelen. Deze kunnen niet op het raadhuis geplaatst worden. Daarvoor zoeken we een geschikte locatie. Gelijktijdig met het verduurzamen wordt ook het binnenklimaat in het raadhuis verbeterd.

Door ons rijksmonument aardgasvrij te maken, willen we andere monumenteneigenaren in heel Nederland laten zien dat er duurzame oplossingen zijn met behoud van de waarden van hun monument. Onze ervaringen gaan we dus zeker delen.”

Naast het raadhuis wil het college ook de gemeentewerf CO2-neutraal maken door extra isolatie, ventilatie met warmteterugwinning, een warmtepomp en extra zonnepanelen aan te brengen. In totaal gaat het om een investering van ruim 4 miljoen euro (excl. zonnepanelen). Deels worden deze gedekt door een SDE-subsidie en door de te realiseren energiebesparingen.

De raad moet nog over het voorstel beslissen.

De gemeente heeft nog meer kantoren in gebruik, zoals het Stadskantoor en de Villa. De gemeente werkt momenteel aan een Strategisch Huisvestingsvisie waarin het verduurzamen van de gemeentelijke kantoren een onderwerp is.