Hilversum krijgt geld om leerachterstanden in te halen

De rijksoverheid geeft scholen en gemeenten geld om het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) uit te voeren. Het Nationaal Programma Onderwijs is een herstelplan om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De gemeente Hilversum krijgt ruim 2,1 miljoen euro.

Sommige kinderen en jongeren liepen door de sluiting van scholen leer-achterstanden op. Het blijkt ook dat dat kinderen en jongeren die al ongelijkere kansen in het onderwijs hádden, extra zijn getroffen door de coronapandemie. Hilversum wil hier wat aan doen!

Steunpakket meer dan welkom

Het steunpakket Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is dus meer dan welkom. We gaan het onder andere gebruiken om ervoor te zorgen dat elk kind en elke jongere gelijkere kansen heeft in het onderwijs. Het geld uit het programma wordt in Hilversum onder andere gebruikt voor de voorschoolse educatie, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het geld komt bovenop de ondersteuning die Hilversumse scholen al kregen. Mooi zo.

Er is een actie-agenda!

Er is nu een NPO-actieagenda opgesteld. Na goedkeuring van de NPO actieagenda worden uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Betrokkenen worden dan geïnformeerd over de planning en over hoe ze aanspraak kunnen maken op middelen. De eerste acties staan gepland voor het eerste kwartaal van 2022. De NPO-actieagenda kwam tot stand dankzij gesprekken met voorscholen, schoolbesturen, schooldirecties, de kindergemeenteraad en belangrijke maatschappelijke partners rondom kinderen en jongeren.

Wat voor acties?

Het gaat dan bijvoorbeeld om acties als: een huiswerkkamer regelen waar kinderen onder begeleiding hun huiswerk maken en preventieve spreekuren op scholen om thuiszitten tegen te gaan. Ook komt er extra aandacht voor lezen, mediawijsheid online pesten, cultuur, sport en natuuractiviteiten. De coronapandemie is helaas nog niet voorbij. Het is dus mogelijk dat onderwijsachterstanden mogelijk nog oplopen. Dan stellen we op een later moment gewoon de agenda bij.