Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Hilversum inclusief en toegankelijk voor iedereen

Het college heeft de Agenda Lokale Inclusie 2021-2023 vastgesteld. Die geeft richting aan hoe de gemeente Hilversum gaat werken aan een inclusief Hilversum en is opgesteld om lokaal invulling te geven aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-Verdrag Handicap).

Wethouder Karin Walters (Zorg en Welzijn): “Ik ben blij dat we aan de slag gaan met de Agenda Lokale Inclusie. Het is een praktische agenda waarin wordt vastgesteld welke onderwerpen worden opgepakt de komende drie jaar. Onder andere hoe de gemeente Hilversum gaat werken aan sociale toegankelijkheid, aan bewustwording op het gebied van inclusie, hoe iedereen kan deelnemen aan sport, het culturele leven en de horeca, inclusief werken en fysieke toegankelijkheid. Iedereen doet mee in Hilversum!”


Het college wil dat Hilversum inclusief en toegankelijk is voor iedereen. De kern is dat we kijken naar Meedoen, voor mensen met een beperking. Om dit mogelijk te maken, zijn in samenwerking met partners en ervaringsdeskundigen vijf speerpunten van de Agenda benoemd: sociale toegankelijkheid, bewustwording, inclusief werken, fysieke toegankelijkheid en vrije tijd. Daaruit volgen concrete acties als ‘het ondertekenen van het Manifest 'Iedereen doet mee!', samenwerken met ervaringsdeskundigen, het bieden van workshops en trainingen over diversiteit en het toegankelijk maken van de fysieke omgeving.

‘Niets over ons, zonder ons’

De Agenda Lokale Inclusie heeft hetzelfde motto als het VN-Verdag: ‘niets over ons, zonder ons’. Om deze reden is de agenda opgesteld in samenwerking met partners en inwoners die ervaringsdeskundig zijn. Zij konden aangeven waar de gemeente bij de uitvoering winst kan behalen. Tevens heeft de Adviesraad Sociaal Domein vroegtijdig inspraak gehad op de agenda. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen.

Middelen en overzicht

De Agenda Lokale Inclusie is nauw verwant aan de Agenda Wmo-Welzijn. Om deze te realiseren, maken wij €50.000 vrij uit het programma Zorg.
In de Agenda Lokale Inclusie wordt ook een uitgebreid overzicht gegeven van wat gemeente Hilversum al doet samen met en voor mensen met een beperking. Bij de uitvoering van de Agenda zullen wij dit breed onder de aandacht brengen.