Gerhard van den Top voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hilversum

De gemeenteraad van Hilversum heeft woensdagavond 8 december Hilversummer Gerhard van den Top voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hilversum. Van den Top is 60 jaar oud, getrouwd en vader van een dochter en een zoon. Op dit moment is hij werkzaam als dijkgraaf bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Gerhard vd Top bron wateropleidingen.nl

Bron foto: wateropleidingen.nl

De vertrouwenscommissie van de raad heeft de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid. De werving van de kandidaten gebeurde op basis van de op 6 juli 2021 door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. Deze profielschets kwam tot stand met inbreng van inwoners van Hilversum. Er reageerden 25 kandidaten op de vacature van burgemeester van Hilversum.

De vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters van 10 partijen, bijgestaan door wethouder Annette Wolthers als adviseur, plaatsvervangend gemeentesecretaris Willemijn Groot en raadsgriffier Paul van Ruitenbeek. Voorzitter van de vertrouwenscommissie is Annemarie den Daas (D66).

Den Daas: “De vertrouwenscommissie was na 2 gesprekken met Gerhard van den Top unaniem in haar oordeel in hem de juiste burgemeester van Hilversum te hebben gevonden. De eerste indruk was er een van een kundig en ervaren bestuurder met een relevant netwerk in de regio. We zochten een integere, besluitvaardige verbinder, die ook nog aardig moest zijn. Gerhard van den Top heeft al die eigenschappen in huis. Hij woont in Hilversum, voor hem ook de enige plaats waar hij burgemeester zou willen zijn. Wij geloven dat de rol van burgervader hem goed past en zien uit naar zijn komst in het voorjaar.”

Voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken

De voordracht van de raad wordt toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd. De benoeming is pas definitief als het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Het is gebruikelijk dat de voordracht van de gemeenteraad wordt gevolgd. De gemeenteraad gaat er vanuit dat de heer van den Top per 16 februari 2022 als nieuwe burgemeester van Hilversum zal aantreden.

Afscheid van burgemeester Broertjes en installatie nieuwe burgemeester

Op 15 februari 2022 neemt Pieter Broertjes in de gemeenteraad afscheid als burgemeester van Hilversum. De volgende dag op woensdag 16 februari, zal de installatie van de nieuwe burgemeester plaatsvinden.

Informatie over de procedure voor het werven van de nieuwe burgemeester en de profielschets vindt u op de pagina Hilversum zoekt een nieuwe burgemeester.