Gemeente en bewonersorganisaties zetten samen stappen richting de Omgevingsvisie

Betrokkenheid van alle belanghebbenden staat centraal in de aanpak voor de nieuwe Omgevingsvisie 2040. Dat is de uitkomst van de gesprekken tussen de gemeente Hilversum en een delegatie van 37 bewonersorganisaties, verenigd in HOP2040. Als de gemeenteraad met deze aanpak instemt, gaan het college en HOP2040 verder aan de slag met een vernieuwende en gezamenlijke participatieaanpak. Met als doel om zoveel mogelijk inwoners en organisaties mee te laten denken over de toekomst van Hilversum. Op woensdag 28 oktober worden de plannen besproken in de commissie en op 11 november neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

“We hebben de afgelopen maanden intensieve gesprekken met elkaar gevoerd. Daarbij was het soms zoeken naar de juiste vorm, de toon en de inhoud, maar met de bereidheid van alle partijen om er samen uit te komen is het gelukt om een gezamenlijk voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. Het college is er trots op dat we dit met elkaar hebben bereikt”, aldus wethouder Arno Scheepers namens het college.

Omgevingsvisie

Per 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet bundelt 26 wetten in één nieuwe wet. Elke gemeente in Nederland moet nu een Omgevingsvisie opstellen. In de Hilversumse visie komt te staan welke kant we de komende twintig jaar met Hilversum op willen. De gemeenteraad zal de Omgevingsvisie uiteindelijk vaststellen. Een uitdaging, want de Omgevingsvisie gaat over allerlei grote en belangrijke thema’s zoals bereikbaarheid, wonen, werken, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat. In de Omgevingswet staat dat participatie een randvoorwaarde is bij het opstellen van de visie. De wet geeft ruimte om dat zelf in te vullen. Bewonersorganisaties hebben aangegeven dit graag met de gemeente in te vullen, als volwaardige en betekenisvolle partner. Het eerste resultaat presenteren bewonersorganisaties en gemeente vandaag samen.

De wil om het samen te doen

Namens HOP2040 spreekt Frans Kwantes: “Een nieuwe wet kan het gemakkelijk opschrijven. Maar het daadwerkelijk regelen van goede participatie is vers 2. We hebben stevig ingezet op een volwaardige plek aan tafel. Het gaat immers om ons Hilversum.”

Kwantes vervolgt: “Door elkaar stevig vast te houden in de wil om het gezamenlijk te doen, zijn we er uit gekomen. Daarvoor verdient de gemeente ook een compliment! De vernieuwende aanpak vraagt om een ander proces. Daarom maakt dat ook onderdeel uit van het voorstel aan de gemeenteraad. Loslaten en minder vooraf regelen is het adagium. Maar wel met oog voor de politieke bevoegdheid en rol van de gemeenteraad nu.”

Aan de slag in januari 2021

De participatie kan begin 2021 daadwerkelijk starten. Dat is het moment waarop iedereen kan meedoen en aangeven wat hij of zij belangrijk vindt voor Hilversum in 2040. De komende tijd wordt het participatietraject verder vormgegeven. Dat een deel digitaal ingevuld zal worden vanwege corona staat wel vast. Wethouder Scheepers: “Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, willen wij met elkaar in januari vol aan de bak gaan om samen te bedenken hoe onze gemeente er in de toekomst uit moet zien.”

HOP2040

HOP2040 is de naam van een team dat reeds 37 bewonersorganisaties uit heel Hilversum vertegenwoordigt. HOP2040 komt voort uit het Burger Initiatief Voorstel. Eerder dit jaar wisten de bewoners de raad te overtuigen dat participatie prominenter op de agenda moest komen te staan.

Bijlage

De bijlage 'Raadsvoorstel herzien plan van aanpak Omgevingsvisie' kunt u downloaden.