Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Gemeente Hilversum ondertekent Charter Diversiteit

In het eigen Raadhuis ondertekent burgemeester Pieter Broertjes op donderdag 12 september het Charter Diversiteit. Met deze ondertekening verklaart de gemeente Hilversum zich in te zetten voor diversiteit en inclusie binnen de gemeentelijke organisatie.

De ondertekening is onderdeel van de bijeenkomst ‘Inclusief werven & selecteren’ van Diversiteit in Bedrijf, een Initiatief van de Stichting van de Arbeid. Naast de gemeente Hilversum ondertekenen nog meer bedrijven en gemeentes het charter, o.a. Achmea, FrieslandCampina, Nationale Opera en Ballet Nationale Postcodeloterij en de gemeentes Schiedam en Zoetermeer. Hilversum is gastheer van de bijeenkomst, die burgemeester Broertjes zal openen. Royal Schiphol Group en Het Beginstation, die het Charter eerder ondertekenden, ontvangen uit handen van Sacha de Boer de Award Diversiteit in Bedrijf 2019.

Meerwaarde voor organisatie

Burgemeester Pieter Broertjes: “De onderwerpen diversiteit en inclusie zijn niet nieuw voor ons. Sinds 2017 is Hilversum al een regenbooggemeente, omdat we vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in onze stad. Daarnaast hebben we een wethouder LHBTI – Karin Walters – en zijn we momenteel bezig met het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Hierin staan actiepunten om onder meer de arbeidsdeelname van inwoners met een beperking te bevorderen.

Eerder dit jaar hebben we ook diverse gesprekken gevoerd met inwoners en organisaties over een mogelijke diversiteitsraad. Later dit jaar komt er een nieuw voorstel naar de raad.

Door het Charter Diversiteit te ondertekenen, verplichten we onszelf nóg beter na te denken over diversiteit en inclusie. Niet alleen omdat we als gemeente een voorbeeldfunctie hebben, maar ook omdat een divers samengesteld personeelsbestand een meerwaarde voor onze organisatie is.”  

Na ondertekening van het charter gaan we verder met het ontwikkelen van de Lokale Inclusie Agenda en de uitwerking van een diversiteitsraad. Deze bieden we later dit jaar aan de gemeenteraad aan.