Geen verkoop etenswaren rondom middelbare scholen

Bij voortgezet onderwijs scholen met het predicaat ‘Gezonde Schoolkantine Award’ mogen binnenkort geen etenswaren meer worden verkocht in de directe omgeving. Met dit besluit wil het college een gezonde leefstijl van jongeren stimuleren. Tussen 11.00 – 17.00 uur is het verboden om in de straten, 250 meter vanaf de hoofdingang van de school, eten en drinken te verkopen. Vanaf 26 januari 2021 gaat het besluit in.

De wens om snackvrije zones bij voortgezet onderwijs in te voeren, stond in het coalitieakkoord 2018- 2022. Wethouder Annette Wolthers (onderwijs): “Van verschillende scholen ontvingen wij vragen van ouders en schoolleiding of wij het venten van etenswaren in de omgeving van middelbare scholen kunnen verbieden. Omdat wij het belangrijk vinden om een gezonde leefstijl voor jongeren te stimuleren, hebben wij besloten dat het venten van snacks bij scholen met het predicaat ‘Gezonde Schoolkantine’ verboden wordt.”

Predicaat Gezonde Schoolkantine Award

De Gezonde Schoolkantine Award geldt voor scholen binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs met een eigen gezonde schoolkantine. Hiermee laten ze zien aan leerlingen, ouders en medewerkers dat gezonde voeding een belangrijke plek binnen de school heeft . Afhankelijk van de aanpassingen die de schoolkantine maakt, wordt de Gezonde Kantineschaal uitgereikt op het niveau zilver of goud. Scholen die ook een ventverbod in hun omgeving willen, hebben hiervoor het predicaat Gezonde Schoolkantine nodig. Bij het JOGG (jongeren op gezond gewicht) en de GGD in Hilversum kunnen scholen informatie inwinnen hoe zij een gezonde schoolkantine Award kunnen bemachtigen.

Gezonde leefstijl jongeren

Voor jongeren die naar school gaan, zijn preventie van roken, alcoholgebruik en overgewicht belangrijke aandachtspunten. Hilversum zet zich actief in om kinderen en jongeren in een gezonde omgeving op te laten groeien. Naast ouders en naasten, speelt ook het onderwijs hier een grote rol in. Wethouder Floris Voorink (sport): “Gezonde voeding, dagelijks bewegen en voldoende water drinken moeten de normaalste zaak van de wereld worden. Want een gezonde jeugd heeft een gezonde toekomst. Met deze maatregel willen wij ervoor zorgen dat jongeren niet in (directe) verleiding komen om ongezonde snacks te kopen onder schooltijd en willen wij de scholen steunen in hun inspanning om een gezonde omgeving voor hun leerlingen te creëren.”