Geen heffing precariobelasting in 2021

Het college van B en W wil voor het belastingjaar 2021 bij winkeliers en horecaondernemer geen precariobelasting heffen voor de categorieën terrassen, luifels, reclameborden en vaste standplaatsen. Hiermee worden de ondernemers gecompenseerd voor het feit dat de overheidsmaatregelen die zijn genomen ter bestrijding van Covid-19 nog steeds een grote impact hebben. Het college stelt voor om het nadeel van € 228.000 als gevolg van gederfde precariobelasting te dekken uit de reserve Covid-19 en daarvoor de begroting te wijzigen. Het voorstel is ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Karin Walters, wethouder financiën: “Onze ondernemers zitten nog steeds in zwaar weer. Daarom wil het college geen precariobelasting heffen. Bovendien is het nog onzeker wanneer en hoelang de winkels en horeca weer open kunnen. De ondernemers hebben daardoor geen, of minder profijt van de zaken waarvoor belasting zou moeten worden betaald zoals terrassen, luifels, reclameborden en vaste standplaatsen.

Op 1 juli 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om voor het belastingjaar 2020 geen precariobelasting te heffen voor dezelfde categorieën. Het college vraagt om dit besluit nogmaals te nemen voor het huidige belastingjaar 2021. Daartoe moet de verordening 2021 gewijzigd worden door de gemeenteraad en zullen de tarieven voor deze categorieën worden verlaagd naar nihil.

De gemeente legt precario op voor gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor terrassen van horecaondernemers en voor reclame-uitingen en uitstallingen van winkeliers. Deze aanslagen worden jaarlijks in augustus opgelegd

Hoogte van compensatie door het Rijk nog onbekend

Vanuit het Rijk is in 2020 geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor een terugval van inkomsten uit onder ander precario voor terrassen. In 2020 was de compensatie voor de gemeente Hilversum € 153.000. Aannemelijk is dat ook voor 2021 een compensatie volgt. Hoe groot dit bedrag zou zijn is op dit moment nog niet bekend.