GAD: Inzameling 2022 gewijzigd

Vanaf 1 januari gaat de GAD werken met nieuwe inzamelfrequenties en routes. Zo kan er efficiënter gewerkt worden terwijl de dienstverlening op peil blijft.

Inzamelkalender in app

De inzamelfrequenties en inzameldagen wijzigen ten opzichte van vorig jaar. Het zal dus voor iedereen even wennen zijn. Op de website – www.gad.nl – en in de gratis app kunnen inwoners per adres de inzamelkalender inzien. Extra handig nu er dingen veranderen, de automatische herinnering van de GADapp om de juiste bak op tijd aan de straat te zetten.

Nieuwe frequenties

Door het goed op elkaar af te stemmen van de inzamelfrequenties ontstaat een stabielere, efficiëntere planning met nieuwe wijken en andere inzamelroutes.
In 2022 worden de inzamelfrequenties:

  • GFT – eens per 2 weken
  • PMD – eens per 3 weken
  • Papier en karton – eens per 4 weken
  • Restafval – eens per 2 weken

Inzameling papier en karton

Vanaf 2022 neemt de GAD de inzameling van papier en karton mee in de reguliere inzamelroutes. Inzameling is dan alleen doordeweeks en overdag. Net als de andere kliko’s moet dus ook deze op de dag van inzameling voor 7.30 uur aan de straat staan.

Textiel

Het ophalen van textiel kan vanaf 2022 op afspraak. Inwoners kunnen hiervoor, net als bij grootvuil, een afspraak maken via de website of telefonisch. Textiel kan ook nog gebracht worden naar de textielcontainers in de wijken.