Begroting 2019 - Flink investeren in Hilversum en de Hilversummers

Begroting | 2019

De eerste ontwerpbegroting van het nieuwe Hilversumse college van burgemeester & wethouders is een feit. Woensdag 26 september presenteerde het college de begroting voor 2019 aan de gemeenteraad. De komende jaren zet het college vol in op  het werken aan krachtige buurten, het versterken van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en de zorg voor een nog socialer Hilversum. Wethouder van Financiën Karin Walters: “Financieel staan we er goed voor in Hilversum. Er is de komende jaren ruimte om flink te investeren in Hilversum en de Hilversummers.”

De financiële vooruitzichten voor Hilversum zijn goed. Zonder te hoeven bezuinigen, investeren we verder in Hilversum en haar inwoners. De komende vier jaar kunnen we €26 miljoen besteden aan de stad, voor extra uitgaven en investeringen.

Woonlasten

In deze begroting beperken we de stijging van lasten voor inwoners (onroerend zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing) en ondernemers. We voldoen ruimschoots aan het uitgangspunt dat de woonlasten niet meer mogen stijgen dan het inflatiepercentage (2,4%). 
Voor meerpersoonshuishoudens in een koopwoning nemen de woonlasten in 2019 toe met 1,47%. Voor kleine huishoudens is de stijging 1% of minder. Eenpersoonshuishoudens, die een woning huren, gaan zelfs iets minder betalen (-0.82%).

Wijken en buurten

We investeren in wijken en buurten. Samen met de bewoners, maatschappelijke partners en bedrijven werken we verder aan sterke buurten en wijken. We trekken geld uit voor de herbouw van wijkcentrum de Lelie en er is ook aandacht voor de doorontwikkeling van andere wijkcentra.

Met de komst van extra toezichthouders zetten we in op de veiligheid in de buurt.

In 2019 zetten we grote stappen in het voorbereiden van het invoeren van de Omgevingswet; een omvangrijke klus. Om deze werkwijze concreet te maken voeren we pilots uit, bijvoorbeeld de pilot Spoorzone en een eerste versie van de Hilversumse omgevingsvisie.

Duurzaamheid

Hilversum is een groene stad, met een groene ambitie. We gaan samen met inwoners en organisaties werken aan duurzame stad. We willen in 2040 aardgasvrij en in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor maken we onder meer een energiestransitieplan, waarin staat hoe we deze doelstelling willen halen.

Verlaging parkeerkosten en marktgelden

De tarieven voor de eerste parkeervergunningen verlagen wij met de helft. De tarieven voor straatparkeren houden we op het niveau van 2018. Daarnaast worden de tarieven voor marktgelden verlaagd met 6%.

Investeren in de economie

Hilversum wil een stad zijn met een aantrekkelijk vestigingsklimaat met voldoende werklocaties. Met eigenaren en bedrijven op onze belangrijkste werklocaties werken we samen aan de doorontwikkeling van deze locaties en programma’s waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken. Hiermee kan de werkgelegenheid vergroot worden in allerlei sectoren, waarbij de focus ligt op media, gezondheid, en sport. Deze sectoren zijn al sterk vertegenwoordig en passen bij de identiteit van Hilversum.

Jeugd en WMO

We trekken extra geld uit voor jeugd- en WMO-voorzieningen om de overschrijdingen, zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien, op te vangen. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking in de keten om goedkopere vormen van ondersteuning in te zetten. 

Verdermethilversum.nl

Wethouder Walters: “Ik kijk ernaar uit om samen met de Hilversummers de ambities van dit college waar te maken. De begroting voor 2019 is een van de eerste stappen op weg naar een duurzaam, veiliger en socialer Hilversum.”

Op 14 november zal de gemeenteraad de begroting vaststellen. De volledige begroting vindt u op www.verdermethilversum.nl