Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Fietsenstalling Stationsplein

Voorbereidingen | 450 extra plekken | 40 scooter bakfietsen | gratis

Betonstorten StationspleinDe locatie was al even een lege vlakte sinds de laatste overblijfselen van het gesloopte GAK-gebouw dit voorjaar werden opgeruimd. Maar daar komt nu spoedig een einde aan. Sinds een paar weken wordt er hard gewerkt aan een nieuwe fietsenstalling op het Stationsplein. Precies op de plek waar het voormalige GAK-gebouw in 1984 officieel werd geopend.

Uitbreiding fietsenrekken

35 jaar later zijn bouwvakkers hard in de weer om de betonnen voetafdruk van het GAK-pand om te bouwen om te fietsenstalling. Waar nodig is de grond geëgaliseerd en is het terrein voorzien van bouwhekken. Afgelopen week zijn alle grote gaten in de betonvloer dichtgestort. De komende weken komt daar een deklaag en een beschermende toplaag overheen. Daarop worden de fietsenrekken geplaatst. In totaal komen er 960 parkeerrekken voor fietsen. Voor ruim de helft gaat het om bestaande rekken die hiervoor verplaatst worden van de Stationsstraat en Spoorzijde. De resterende rekken, zo’n 450, zijn uitbreiding. In de nieuwe stalling is natuurlijk ook plaats voor scooters en bakfietsen. Hiervoor worden in totaal 138 plaatsen gemaakt, 40 meer dan er nu zijn voor scooters en bakfietsen, elders op het Stationsplein.

1 oktober

De geplande ingebruikname van de gratis fietsenstalling is op 1 oktober. Dan zijn er rond de 400 fietsrekken beschikbaar. Meteen daarna begint het verplaatsen van de rekken aan de Stationsstraat. Vandaar dat daar vanaf 1 oktober geen fietsen meer mogen worden gestald. Fietser worden daar nu al met borden op gewezen. Snel na 1 oktober worden ook de parkeerplekken voor scooters en bakfietsen gemaakt. Naar verwachting medio november wordt een laatste partij fietsenrekken geplaatst. De fietsenstalling wordt ‘aangekleed’ met groenvoorziening.

Stationsplein

De komst van de fietsenstalling maakt deel van de tijdelijke herinrichting van gehele Stationsplein. Zoals bekend wordt het stationsgebied, waaronder het Stationsplein, op termijn geheel vernieuwd. De gemeenteraad ging hiermee in mei van dit jaar akkoord. Op dit moment wordt het goedgekeurde Stedenbouwkundig plan uitgewerkt in een (ontwerp)bestemmingsplan. De eerste spade voor het nieuwe gebied gaat naar verwachting niet eerder dan eind 2021/begin 2022 de grond in. Om te voorkomen dat het Stationsplein in de tussentijd een troosteloos braakliggend  stuk grond blijf, heeft het college van B&W in juni besloten om het Stationsplein een tijdelijke invulling te geven. Naast de komst van de fietsenstalling zijn er nog meer plannen voor de tijdelijke invulling van het plein. Daar maakt Hilversum Marketing op verzoek van de gemeente plannen voor. Dit najaar zal daar meer over bekend worden.