Energiebesparing en duurzame opwek

Bewoners stimuleren om hun eigen huizen te isoleren en waar dat kan over te stappen op duurzame energieverbruik. Dit is het afgelopen jaar de inzet geweest van de gemeente Hilversum en zal het komend jaar de inzet blijven.

Meer dan 300 energiecoachgesprekken zijn met bewoners gevoerd over energiebesparing van hun huis. Zij hebben ook bonnen ontvangen voor kleine aanpassingen aan hun woning. In de wijk de Meent is gestart met het programma hoe over te stappen op een aardgasvrije woning.  En in de Astronautenbuurt hebben 1100 bewoners een warmtescan ontvangen waarop te zien is waar hun huis aan de voorgevel de meeste warmte verliest en hoe zij het beste kunnen isoleren.

Wethouder Bart Heller (Energietransitie): “Dit zijn enkele voorbeelden waar we ons voor hebben ingezet het afgelopen jaar. Als gemeente hebben we de taak om bewoners te voorzien van betrouwbare en goede informatie als het gaat om de energietransitie. Het blijft een stap om over te stappen op duurzame energie. Maar we willen Hilversummers ook graag meegeven dat zonnepanelen op je dak of het isoleren van je woning vaak ook kosten bespaard.”

Partners HET en Hilverzon

Belangrijke partner voor de gemeente zijn de energie coöperaties HET en Hilverzon. Zij hebben energiecoaches opgeleid en meer dan 300 gesprekken gevoerd. Dit is vaak de eerste stap. Daarna moet informatie worden ingewonnen over alle technische mogelijkheden, advies worden ingewonnen bij installatiebedrijven en offertes en subsidies worden aangevraagd. Om al deze kennis bij elkaar te brengen heeft de regio Gooi en Vechtstreek het Energiedienstenbedrijf het afgelopen jaar opgezet. Dit is een stichting waarbij bouw- en installatiebedrijven samenwerken om standaard renovatieplannen te ontwikkelen voor woningen uit de jaren ‘30, de jaren ‘70 en jaren ‘95.

Bundel kennis

Wethouder Heller: “Nu is het moment om een schaalsprong te maken als het gaat om de renovatie van woningen. Wat goed werkt voor de ene jaren ’30 woning, werkt ook goed voor de buurman in de straat. Daarom is het bundelen van kennis zo belangrijk. Dat doen we met het Energiedienstenbedrijf.”

Het Energiedienstenbedrijf en energiecoöperatie Hilverzon starten binnenkort een speciale actie voor woningeigenaren in de wijk 't Hoogt van 't Kruis.

 Het Energiedienstenbedrijf is er voor de bedrijven.  Bewoners kunnen terecht bij het duurzaambouwloket: www.duurzaambouwloket.nl. Hier staat alle informatie bij elkaar voor het inwinnen van onafhankelijk advies.