Een duurzamer Anna’s Hoeve

De gemeente Hilversum heeft de ambitie om van Anna’s Hoeve een duurzame wijk te maken. Dat is terug te zien aan de opzet van de wijk, de inrichting van het openbaar gebied en de wijze waarop de gemeente duurzaamheidsmaatregelen stimuleert bij individuele kopers en ontwikkelaars. Het college van B en W heeft vandaag 2 besluiten genomen om Anna’s Hoeve nog duurzamer en toekomstbestendiger te maken.

Gasloos bouwen in in fase 4

Het college stelt de gemeenteraad voor om fase 4 van Anna’s Hoeve niet aan te laten sluiten op het gas. Fase 4 is de laatste fase van Anna’s Hoeve. Ontwikkelaars, corporaties en particulieren die hier gaan bouwen, moeten voor de verwarming van hun woning een alternatieve bron aanleggen. Wethouder Nicolien van Vroonhoven: “Met dit voorstel kunnen we een grote slag maken. We lopen hiermee vooruit op de eis dat vanaf 2020 woningen CO2 neutraal moeten worden gebouwd. Bij die visie past gas niet. Voor de andere fasen, waar de bouwvelden al zijn verkocht, kunnen we dit niet meer zo regelen. Maar als de ontwikkelende partij nog moet starten met de bouw, zal ik hem zeker verleiden om op eigen initiatief gasloos te bouwen.’

Dit voorstel komt naar aanleiding van een motie “Hilversum Gasloos’ van Groen Links, die op 5 april door de gemeenteraad is aangenomen.

Zonneweide op Anna’s Hoeve

Om de verduurzaming kracht bij te zetten, wil het college op Anna’s Hoeve een zonneweide realiseren. Uit onderzoek blijkt dat een zonneweide op de locatie van de bufferbak en het ernaast gelegen retentieveld bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie haalbaar is. Met een draagconstructie kunnen over de bufferbak heen ongeveer 1700 zonnepanelen bevestigd worden. Op het retentieveld kunnen, afhankelijk van de te kiezen draagconstructie, minimaal 2500 tot maximaal 4300 zonnepanelen geplaatst worden. Het gaat om dubbel ruimte gebruik omdat het water opgevangen wordt onder de constructie met zonnepanelen.

Het college stelt de gemeenteraad voor een krediet van 850.000 euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van de zonneweide bij de bufferbak. De zonnepanelen worden via de energiecoöperatie HilverZon aangeboden aan bewoners van Anna’s Hoeve en van de omringende postcodegebieden.  

De ruimte boven het retentieveld wordt in een volgende fase met een openbare aanbesteding aan marktpartijen aangeboden.