Dagelijks verkeersmetingen Snelliuslaan

De verkeersveiligheid in de Snelliuslaan, een 30-kilometerzone, moet beter. Bewoners en de gemeente proberen nu verschillende maatregelen uit. De experimenten worden gemeten door middel van camera’s. De camera’s nemen geen beelden op, maar meten het verkeer.

snelliuslaan kleinInteractief dashboard ontwikkeld

Dankzij een slim algoritme weten de camera’s wanneer ze een persoon, fietser, auto, motor, vrachtwagen of bus moeten tellen. En wordt er gemeten hoe snel het voertuig gaat. Dagelijks is te zien hoe hard het verkeer door de straat rijdt en welke verkeersmaatregelen effect hebben of niet.

Welke maatregelen beinvoeden het rijgedrag van automobilisten en andere weggebruikers. Met die gedachte hebben bewoners en de gemeente sinds het begin van dit jaar enkele experimenten uitgevoerd. Denk aan het plaatsen van ‘verkeersmaatjes’ langs de kant van de weg, de bekende gele poppetjes met een rode vlag of interactieve digitale snelheidsborden die direct aangeven hoe hard men rijdt.
 
De resultaten van de metingen worden per dag opgeladen in het dashboard. Zo kunnen bewoners en de gemeente experimenten met elkaar vergelijken en zien welke maatregelen meer effect hebben dan anderen. De experimenten lopen nog het hele jaar door.

Aan het einde van deze pilot bekijkt de gemeente of de pilot uitgebreid kan worden naar andere straten.

Kijk mee

Iedereen die geïnteresseerd is in de cijfers kan het dashboard bekijken via https://open-hilversum.hub.arcgis.com.