Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Cultuurcoaches voor meer kunst en cultuur

De gemeente Hilversum wil meer kunst en cultuur stimuleren en komt daarom met vier cultuurcoaches.

Daar waar een lifestylecoach voor een gezonde levensstijl pleit, stimuleert de cultuurcoach voor meer deelname aan kunst en cultuur. De cultuurcoaches worden aangesteld bij de Stichting Grafisch Atelier Hilversum, Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en Stichting Wonderfeel. De CultuurCoach is een schakel tussen het onderwijs en de cultuuraanbieders en stimuleert deelname aan cultuur, door activiteiten te organiseren samen met andere organisaties uit de stad.
 
Gerard Kuipers: “Juist in deze coronatijd komen we er met z’n allen maar weer eens achter hoe belangrijk kunst en cultuur voor ons is. Het brengt ons plezier en legt ook belangrijke verbindingen tussen ons. Precies dat is voor mij waarom het aanstellen van deze cultuurcoaches zo’n belangrijk verschil kan maken. Bijvoorbeeld door jongeren nieuwe, mooie en inspirerende dingen te laten zien. Maar juist ook deuren te openen waarachter allemaal prachtige dingen mogelijk zijn en ze daar ook actief in te betrekken. En dat geldt ook voor mensen die wel een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Cultuur is bij uitstek het middel om iedereen mee te laten doen. Dus ik ben heel blij dat we dit mogelijk gaan maken. “

De doelstellingen van de cultuurcoaches zijn:

1. Een leven lang deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken. Met in het bijzonder aandacht voor de (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen, voor mensen die in armoede leven en voor andere groepen die belemmeringen ervaren om deel te nemen aan cultuur (bijvoorbeeld vanwege leeftijd/levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of etnische/ sociale achtergrond of positie).
2. Duurzaam versterken en innoveren van cultuuraanbieders. Bijvoorbeeld op het gebied van besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen.
3. Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. Bijvoorbeeld tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde en commerciële cultuur, organisaties in onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg en het bedrijfsleven.

Subsidie

De gemeente ontvangt binnen de BRC van het Rijk een bijdrage van € 317.809 voor de realisatie van 15,89 fte (per fte ontvangt de gemeente € 20.000,-). Die bijdrage wil de gemeente inzetten zodat er in 2020 vier cultuurcoaches kunnen worden aangesteld, voor een totaal van 0,91 fte.