Coronasteun voor 7 culturele amateurinstellingen

Wij hebben aan ongeveer 40 kleine stichtingen en verenigingen die een subsidie- of samenwerkingsrelatie met de gemeente hebben, gevraagd om inzichtelijk te maken welke financiële steun zij nodig hebben om de periode tot het najaar te kunnen overbruggen. Zes verenigingen en 1 stichting hebben aangegeven in de problemen te komen. Zij dreigen door de coronamaatregelen in het najaar te moeten stoppen. Deze partijen krijgen nu incidenteel extra steun vanuit de gemeente. Samen krijgen ze in totaal € 32.629,- aan incidentele subsidie. Die subsidie wordt betaald vanuit de reserve COVID-19.

Extra coronasteun voor:

  • Het City Orkest Hilversum,
  • het Goois Jeugd Orkest,
  • Theatergroep Hartstocht,
  • Schildersvereniging Kleur en Toets,
  • toneelvereniging Meer Vreugde,
  • Stichting Beatrix Hilversum en
  • Vereniging Beatrix Hilversum

Voor veel culturele amateurverenigingen is de toekomst onzeker. Door de coronamaatregelen ondervinden zij nog altijd veel negatieve gevolgen. Er kunnen minder bezoekers komen en minder of geen activiteiten worden georganiseerd. Voor veel verenigingen is het niet mogelijk om te repeteren of op te treden, terwijl de structurele kosten gewoon doorlopen. De amateurverenigingen kunnen geen aanspraak maken op de noodsteun vanuit het rijk of de provincie. Daarom heeft de gemeente besloten deze verenigingen extra steun te bieden. Een overbrugging tot de eigen inkomsten in het najaar weer op gang komen.
 
“Eind 2020 hebben een aantal verenigingen ook incidenteel extra steun ontvangen om de eerste maanden van 2021 te kunnen blijven voortbestaan. Begin 2021 kregen wij wederom signalen van verenigingen dat zij het zwaar hadden. Reden voor ons om opnieuw te inventariseren hoe de verenigingen ervoor stonden. Het college vindt het namelijk erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de bestaande Hilversumse amateurverenigingen de coronacrisis overleven.”, aldus wethouder Gerard Kuipers (cultuur).