Coronaherstelplan: steun voor inwoners, ondernemers en organisaties

Het college heeft 3 maart 2021 verschillende besluiten genomen om ondernemers, inwoners en organisaties extra te ondersteunen tijdens deze coronatijd. Daarnaast is er een aantal extra maatregelen in voorbereiding en zijn we ook mogelijkheden voor de langere termijn, de komende 2 tot 3 jaar, aan het onderzoeken. Na de zomer komt het college met een voorstel hierover.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Rijksoverheid heeft de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen. Deze is bedoeld voor huishoudens die voorheen een prima salaris hadden, maar door de corona minder of helemaal geen inkomsten meer hebben. Het kan gaan om ondernemers/ZZp-ers, werknemers en werkzoekenden met financiële problemen door de coronamaatregelen. Maar ook om mensen met een flexcontract die minder of helemaal niet meer worden oproepen om te werken, of om mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Deze regeling is bedoeld om de woonlasten te kunnen blijven betalen en te voorkomen dat gezinnen, alleenstaanden en ondernemers, onnodig in de schulden komen.

Tegemoetkoming van 200 euro

De TONK is een landelijke regeling, maar de regels worden door alle gemeentes zelf bepaald. Het college heeft vandaag voor de gemeente Hilversum deze regels vastgesteld. Inwoners die er in inkomen fors op achteruit gaan, kunnen voor zes maanden een tegemoetkoming ontvangen van 200 euro per maand, dat neerkomt op een betaling van 1.200 euro dat in één keer wordt uitgekeerd. Het college ontvangt hiervoor deels geld van het Rijk en deels wordt dit betaald uit de COVID-reserve. Er wordt in totaal ruim 2 miljoen vrijgemaakt voor de regeling. Vanaf half maart kan de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd. De laatste informatie over de regeling staat op www.hilversum.nl/TONK

Compensatie kinderopvang en ouderbijdrage

De peuterspeelzalen blijven steun ontvangen van de gemeente Hilversum. De afgelopen maanden hebben peuterspeelzalen door gedwongen sluiting, vanwege corona, geen kinderen mogen ontvangen. Dit is geen aanleiding voor de gemeente om de subsidie stop te zetten. In tegendeel. Het college vindt het belangrijk om financiering van peuterspeelzalen voort te zetten en continuïteit te garanderen. Ouders krijgen compensatie voor de eigen ouderbijdrage kinderopvang die zij gedurende de kinderopvangsluiting hebben doorbetaald. De ouderbijdrage kinderopvang van ouders die onder de gemeentelijke kinderopvangregeling vallen wordt door de gemeente Hilversum gecompenseerd.

Ondernemers water aan de lippen

Waar een enkele branche sinds deze week weer open kan, is er voor andere branches (horeca, non-food retail), op wat kleine verruimingen na, geen enkel perspectief. De meeste ondernemers zijn inmiddels door hun reserves heen en het water staat hen aan de lippen. De rijkssteunmaatregelen zijn, zeker voor specifieke groepen ondernemers binnen deze branches (zelfstandigen zonder personeel), onvoldoende. Dat blijkt uit de brandbrieven en gesprekken die de gemeente heeft ontvangen en voert met individuele ondernemers, met verschillende ondernemersorganisaties en uit gesprekken in de Taskforce Anderhalve Meter.

Verruimde terrassen en overkappingen blijven mogelijk

Het college heeft vandaag besloten om de verruimde terrassen bij horecaondernemers ook in 2021 te gedogen. Ook wordt toegestaan dat er tijdelijk terrasoverkappingen, terrasafscheiding en terrasverwarming worden gebruikt op terrassen. Dit komt tegemoet aan de vraag van veel horecaondernemers om, als de horeca weer open mag, een groter aantal gasten te kunnen ontvangen in de buitenruimte. Dit besluit was ook al eerder genomen, maar gold tot eind 2020. In deze zware tijd vindt het college het niet meer dan logisch om dit te verlengen voor een langere periode. Daarnaast wordt ook toegestaan om overkappingen te plaatsen ter bescherming van slecht weer.
 
Door de coronamaatregelen zijn ook andere ondernemers aangewezen op de buitenruimte, denk daarbij aan sportscholen of bloemenzaken. Om deze ondernemers tegemoet te komen, staat het college het gebruik van de openbare ruimte en plaatsen van overkappingen toe.

Subsidieregeling extra kosten coronamaatregelen voor MKB

Voor de sectoren die zwaar zijn getroffen, wordt voor het lokale midden- en kleinbedrijf, een subsidieregeling onderzocht, die is bedoeld om tegemoet te komen in de extra kosten die zijn gemaakt voor coronamaatregelen. Denk daarbij aan het inrichten van bedrijven met bebording, belijning, posters. Doelgroepen zijn horeca, winkels, sportscholen en andere sectoren met minstens één werknemer (dus geen zzp-ers) die zwaar getroffen zijn door de overheidsmaatregelen. Het gaat om een eenmalig subsidiebedrag van € 1.500 - € 2.500,- . Met deze maatregel kan de gemeente circa 400 tot 500 mkb-bedrijven steunen waarvan duidelijk is dat ze directe financiële problemen hebben. De kosten voor het instellen van deze subsidieregeling worden geschat op ongeveer 1 miljoen euro en komen bij doorgang ten laste van de COVID-reserve.

Andere besluiten in voorbereiding

Daarnaast is er nog een aantal andere besluiten in voorbereiding, waaronder het voorstel voor kwijtschelding precariobelasting 2021, net als in 2020. Ook wordt er gewerkt aan crisisdienstverlening (re-integratie en schuldhulpverlening), een plan voor perspectief voor jongeren en er wordt een actieplan gemaakt voor meer activiteiten en ondersteuning voor jongeren. De gemeente Hilversum maakt in samenwerking met de scholen gebruik van het onderwijsherstelplan (het zogenaamde nationaal programma onderwijs). Ook kijkt de gemeente hoe inwoners en bedrijven ondersteund kunnen worden met betalingsregelingen voor de woonlasten en wordt onderzocht hoe de nood bij de sportverenigingen verder verminderd kan worden.  

Coronaherstelplan

De besluiten die nu genomen zijn en de maatregelen die nog onderzocht worden, maken deel uit van het coronaherstelplan fase 1. Daarmee wordt ingezet op de directe nood die nu aan de man is. Snelheid is hierbij geboden. Een coronaherstelplan fase 2 is in de maak, deze kijkt verder voor naar de komende twee tot drie jaar. Dat plan wordt direct na de zomer verwacht.