Anderhalve meter

Taskforce | Initiatieven

Basisregels

Versoepelen van maatregelen kan alleen wanneer we ons blijven houden aan de basisregels:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
Actueel

Meer berichten met betrekking tot corona vindt u onder nieuwsberichten

Vragen en antwoorden: Anderhalve meter in de praktijk

Heeft u vragen die u hier niet kunt vinden? Stuur dan een e-mail naar anderhalvemeter@hilversum.nl

Hoe zit het met sport?

Het is niet toegestaan om als toeschouwer bij een wedstrijd aanwezig te zijn. Bij uitwedstrijden van jeugdleden tot en met 17 jaar behoren de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Als uw kind sport bij de eigen sportaccommodatie, behoren de chauffeurs niet onder teambegeleiding. U bent dan toeschouwer en mag niet blijven kijken. Sportkantines moeten op dit moment gesloten blijven.

Tot hoe laat mogen eet- en drinkgelegenheden open blijven?

 • Tussen 21.00 uur en 22.00 uur mogen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten.
 • Tussen 22.00 uur en 06.00 uur zijn eet- en drinkgelegenheden gesloten. Voor ochtendhoreca geldt het verbod tot 04.00 uur.
 • Eten en drinken afhalen voor gebruik elders mag tot 02.00 uur. Na 22.00 uur mag geen alcohol worden verstrekt. Bezoekers moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden.

Mogen kinderen met Sint Maarten langs de deuren gaan?

In een aantal gemeenten binnen onze regio’s vieren kinderen op woensdag 11 november Sint Maarten. Er is weliswaar een verbod op schreeuwen en zingen (bijvoorbeeld in voetbalstadions), maar dit verbod geldt niet voor zingen in de woning, in de voortuin, op de stoep voor het huis of op galerijen van flatgebouwen. Het is dus mogelijk om met de kinderen langs de deuren te gaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • Ouders die met hun kinderen meelopen moeten onderling 1,5 meter afstand houden, als ze niet tot hetzelfde gezin behoren.
 • Ouders en de bewoners bij wie gezongen wordt, moeten ook 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • De 1,5 meter afstand geldt ook voor kinderen van 13 jaar en ouder ten opzichte van volwassenen (meelopende ouders die niet tot hun gezin behoren en bewoners die traktaties uitdelen).
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en volwassenen.
 • Het advies is om alleen voorverpakte snoep, fruit of snoepgroenten aan de kinderen te geven.
Noodverordening en protocollen

Op basis van de landelijke maatregelen stelt Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de noodverordening vast. Deze noodverordening maakt het mogelijk om binnen de regio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven. Bij aanpassing van landelijke maatregelen wordt een gewijzigde noodverordening vastgesteld. De actuele noodverordening staat ook op de website van de veiligheidsregio.

In protocollen vertalen brancheorganisaties de algemene regels van het RIVM naar hun specifieke situatie. De Rijksoverheid denkt mee over de protocollen, maar stelt ze niet vast. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de brancheorganisatie zelf. De website mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen en is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. Mochten er voor uw branche geen protocol bestaan dan is de door het RIVM opgestelde algemene handreiking een hulpmiddel.

Ondersteuning

De corona periode is een heftige periode. Veel ondernemers en organisaties hebben nog steeds te kampen met beperkingen. De gemeente wil ondernemers en organisaties zoveel als mogelijk ondersteunen. We staan dan ook open voor allerlei initiatieven. We bieden waar mogelijk ruimte, zonder dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid in onze stad. Samen bewaken we de balans. Mail ons: anderhalvemeter@hilversum.nl.

Taskforce Anderhalve Meter

De gemeente trekt samen op met partners in de stad. In de taskforce Anderhalve Meter werken we met vertegenwoordigers vanuit verschillende gebieden en sectoren. De taskforce is opgestart met vertegenwoordigers uit gebieden waar de druk op de openbare ruimte het grootst is. Deelnemers zijn op dit moment vertegenwoordigers van Centrum Hilversum, Koninklijke Horeca Nederland, de Vorstin namens het Cultuurnetwerk, De Gijsbrecht en Hilversum Marketing. Coördinerend wethouders zijn Gerard Kuipers en Arno Scheepers.

 De Taskforce heeft 4 doelen:

 • meedenken over uitgangspunten en afwegingen die gemaakt worden binnen de aanpak
 • mede bewaken van de druk op de openbare ruimte
 • bevorderen van samenwerking tussen sectoren en gebieden
 • mede verzorgen van eenduidige communicatie over de aanpak

Heeft u wensen of ideeën? Neem contact op met de gemeente via anderhalvemeter@hilversum.nl