Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Anderhalve meter

Taskforce | Initiatieven

Sinds 1 juli hebben we meer ruimte, omdat we afstand houden. U leest op www.rijksoverheid.nl wat sinds 1 juli weer mag.

Basisregels

Versoepelen van maatregelen kan alleen wanneer we ons blijven houden aan de basisregels:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak uw handen;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Veilig afstand houden

Voor iedereen geldt, zowel binnen als buiten, de 1,5 meter afstand. Uitzonderingen:

 • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen;
 • Afstand tot kinderen tot en met 12 jaar en kinderen onderling;
 • Jongeren tot 18 jaar onderling, tenzij aanwezig op het MBO, HBO of Universiteit
 • Alle leerlingen (ongeacht de leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan. Wel afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel;
 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s;
 • Sporters (bij normaal spelcontact), acteurs en dansers;
 • Terras met kuchscherm.
Actueel

Meer nieuwsberichten met betrekking tot corona vindt u hier.

Vragen en antwoorden: Anderhalve meter in de praktijk

Heeft u vragen die u hier niet kunt vinden? Stel je ze dan per mail via anderhalvemeter@hilversum.nl

Hoe zit het met evenementen?

Het verbod op evenementen is per 1 juli opgeheven. Onder voorwaarden kunnen weer evenementen georganiseerd worden. Omdat het tijd kost om evenementen voor te bereiden en het vergunningsproces te doorlopen, kunnen zeker de grotere evenementen niet eerder dan in de loop van september plaatsvinden. Voor evenementen gelden de algemene RIVM richtlijnen.

 • Buiten (wanneer er buiten een continue doorstroming van mensen is, zoals bij een braderie, markt of kermis): geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
 • Buitenruimtes (waar geen continue doorstroming van mensen is): geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, zolang er gewerkt wordt met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
 • In situaties waarin geen reservering, geen gezondheidscheck en geen vaste zitplaats mogelijk zijn, geldt een maximum van 250 personen exclusief personeel.

Bij de aanvraag van een vergunning bekijkt de gemeente of de organisator voldoende rekening houdt met de richtlijnen. Hoe wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat bezoekersstromen elkaar niet kruisen en afstand bewaard kan blijven, ook met betrekking tot sanitaire voorzieningen? Welke hygiënemaatregelen worden getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan? En als er zitplaatsen zijn, hoe wordt er gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven?

Meer informatie over (het organiseren van) evenementen.

Mag ik met 3 of meer mensen in 1 auto zitten?

Ja dat mag, ook als de inzittenden geen deel uitmaken van een gezamenlijk huishouden. Het gaat dan om vervoer van de ene naar de andere locatie. Het is niet toegestaan bij recreatief vervoer. Het advies is om dan een mondkapje te dragen.  
Gaat het om bedrijfsmatig personenvervoer? Dan is het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers vanaf 13 jaar verplicht bij meer dan twee personen (inclusief bestuurder). Ook dient de aanbieder vooraf een gezondheidscheck te doen bij de reizigers en moet er van te voren gereserveerd worden. Voor recreatief vervoer geldt de 1,5 meter afstand regel, een mondkapje is niet verplicht.

Ik wil weer met collega’s samenkomen in mijn bedrijf. Mag dat?

Ja dit mag als die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden. Er geldt een maximum van 100 personen per zelfstandige ruimte,. De aanwezige mensen moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. Verder blijft de algemene regel: werk thuis als dat kan. Vermijd het OV, ga op de fiets, lopend of met de auto als dit mogelijk is.

Mag een bewoner van een verpleegtehuis weer bezoek ontvangen?

Een bewoner in een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm in de ouderenzorg mag weer meerdere bezoekers ontvangen als er geen coronabesmetting is. Voorwaarde is wel dat de 1,5 meter wordt aangehouden. Op een afdeling waar zich één of meer COVID-19 besmettingen voordoen, geldt dat het verboden is voor bezoekers om zonder toestemming van de beheerder aanwezig te zijn. Bezoek moet zijn toegestaan indien het de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat. Ook moet bezoek aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn overlijden of in vergelijkbare omstandigheden altijd worden toegestaan.

Hoe zit het met het onderwijs?

 • Basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs gaan na de zomervakantie volledig open. Leerlingen en leraren hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Het voortgezet (speciaal) onderwijs gaat na de zomervakantie volledig open. Wel geldt 1,5 meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling. Bij praktijkonderwijs en speciaal onderwijs houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Ook wordt ingezet op het beperken van het aantal door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden.
 • Voor MBO, hogeschool en universiteit geldt dat tot 1 augustus alleen het houden van examens, tentamens, toetsen, praktijk(gericht)onderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten is toegestaan, voor zover dit online niet afdoende kan. Na de zomervakantie is er meer ruimte voor fysiek onderwijs. Wel wordt ingezet op spreiding van lessen en colleges, zodat studenten niet of nauwelijks in de spits hoeven te reizen en zal een deel van het onderwijs voorlopig online blijven plaatsvinden.
 • Hoe zit het met evenementen?
 • Het verbod op evenementen is per 1 juli opgeheven. Onder voorwaarden kunnen weer evenementen georganiseerd worden. Gelet op de tijd die nodig is om evenementen voor te bereiden en het vergunningsproces te doorlopen, kunnen de grotere evenementen niet eerder dan in de loop van september plaatsvinden. Voor evenementen gelden de algemene RIVM richtlijnen en het maximum aantal van 250 bezoekers (exclusief personeel). Bij vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf geldt dit maximumaantal bezoekers niet. Meer informatie over evenementen.

Hoe zit het met koren en zangensembles?

RIVM heeft op verzoek van het ministerie van WVS een aanvullend advies verstrekt over de voorwaarden waarmee koren en zangensembles weer kunnen repeteren en optreden. Dit advies is aanvullend op de algemene coronarichtlijnen. Meer over dit advies.

Mag ik na mijn huwelijksceremonie in het raadhuis buiten een toost uitbrengen met mijn gasten?

Nee dat is niet toegestaan. Ook al houdt u de hygiëneregels van het RIVM in acht, het is niet toegestaan om rond het gemeentehuis een opstelling te maken om met familie en gasten een feestelijke toost uit te brengen in het kader van uw huwelijksvoltrekking. Hier vindt u de meest recente noodverordening met meer uitleg over samenkomsten. Zie ook hieronder uitleg bij de vraag: Welke regels gelden er voor restaurants en cafés?

Welke regels gelden er voor restaurants en cafés?

 • In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen). Iedereen heeft een vaste zitplaats en leeft de hygiënemaatregelen na.
 • Voor binnen geldt: verplicht reserveren en een verplichte gezondheidscheck (bent u verkouden of heeft u koorts) als er plaats is voor meer dan 100 personen per ruimte (exclusief personeel). Bij een kleiner aantal gasten is dit niet verplicht.
 • Voor buiten op terrassen met ruimte voor meer dan 250 personen geldt: verplicht reserveren en een verplichte gezondheidscheck. Bij een kleiner aantal gasten is dit niet verplicht.
 • De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt het aantal bezoekers. Binnen meer dan 100 of buiten meer dan 250 gasten? Dan is reserveren en een gezondheidscheck verplicht.
 • Per 1 juli is het toegestaan om op buitenterrassen kuchschermen te plaatsen. Voor personen die zich aan weerszijden van de schermen bevinden, geldt dan geen regel om 1,5 meter afstand te houden. De instructie is te vinden via Rijksoverheid.nl
 • Goed om te weten: Veel restaurants en cafés hebben aanvullende (hygiëne)regels. Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel!

Mogen discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden open?

Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten tot 1 september. Rond die tijd wordt bekend wanneer ze weer open mogen.

Hoe zit het met sporten?

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt: normaal spelcontact mag. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Mag ik biljarten, darten, tafeltennissen, denksporten in een buurthuis of horecagelegenheid?

Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen, uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca. Deze richtlijn is van toepassing op:

 1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart of gebiljart wordt)
 2. Horecasporten in sportkantines (bv. een voetbalkantine waar ook gedart of gebiljart wordt)
 3. Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)

Het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het binnensportprotocol.
Ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening 1,5m afstand gehouden te worden. Voor de meeste horecasporten is dat geen probleem.

 • Als in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de persoon een zitplaats hebben, maar mag tijdens de sportuitoefening staan en moet zoveel mogelijk (bij wedstrijden) 1,5m afstand worden gehouden.
 • Als in de accommodatie het binnensportprotocol leidend is (situatie 3) moet er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden en is er een maximum van 100 personen.

Neem bij twijfel contact op via anderhalvemeter@hilversum.nl

Mogen wellnesscentra en spa’s met zwembaden nu ook weer open?

Ja, met aanvullende RIVM voorwaarden, zoals:

 • Placering vindt plaats door het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik van wordt gemaakt voor de activiteit.
 • Reservering en de gezondheidscheck zijn vereist. Spreek ook de tijdsduur van het bezoek af .
 • Klassieke (Finse) sauna’s: Uit voorzorg wordt, waar mogelijk, de ventilatie verhoogd en luchtrecirculatie zo veel mogelijk vermeden.
 • Voer geen opgietingen uit.

Heb ik toestemming nodig van de gemeente om voor groepslessen gebruik te maken van openbare ruimte, zoals een park of plein?

Nee, hiervoor heeft u geen toestemming nodig van de gemeente. Uitgangspunt is dat u de RIVM richtlijnen in acht neemt, rekening houdt met andere gebruikers en (geluids)overlast voor omwonenden voorkomt. Vanuit de gemeente adviseren we vanwege de beheersbaarheid een maximaal aantal van 15 deelnemers. Wanneer u gebruik wenst te maken van grond van anderen, bijvoorbeeld van het Goois Natuurreservaat, dan moet u hiervoor toestemming te vragen.

Noodverordening en protocollen

Op basis van de landelijke maatregelen stelt Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de noodverordening vast. Deze noodverordening maakt het mogelijk om binnen de regio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven. Bij aanpassing van landelijke maatregelen wordt een gewijzigde noodverordening vastgesteld. De actuele noodverordening vindt u hier.

In protocollen vertalen brancheorganisaties de algemene regels van het RIVM naar hun specifieke situatie. De Rijksoverheid denkt mee over de protocollen, maar stelt ze niet vast. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de brancheorganisatie zelf. De website mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen en is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. Mochten er voor uw branche geen protocol bestaan dan is de door het RIVM opgestelde algemene handreiking een hulpmiddel.

Ondersteuning

Bewoners, ondernemers en organisaties hebben heftige maanden achter de rug. Na een periode met strenge beperkingen is er nu wat meer ruimte ontstaan. Tegelijkertijd zijn er nog steeds ondernemers, zoals dansgelegenheden, noodgedwongen gesloten en worstelen andere ondernemers en organisaties met de beperkingen die er nog steeds zijn. De gemeente wil ondernemers en organisaties in deze moeilijke tijd zoveel als mogelijk ondersteunen. We staan dan ook open voor allerlei initiatieven. We bieden waar mogelijk ruimte, zonder dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid in onze stad. Samen bewaken we de balans. Mail ons: anderhalvemeter@hilversum.nl.

Taskfore Anderhalve Meter

De gemeente trekt samen op met partners in de stad. In de taskforce Anderhalve Meter werken we met vertegenwoordigers vanuit verschillende gebieden en sectoren. De taskforce is opgestart met vertegenwoordigers uit gebieden waar de druk op de openbare ruimte het grootst is. Deelnemers zijn op dit moment vertegenwoordigers van Centrum Hilversum, Koninklijke Horeca Nederland, de Vorstin namens het Cultuurnetwerk, De Gijsbrecht en Hilversum Marketing. Coördinerend wethouders zijn Gerard Kuipers en Arno Scheepers.

 De Taskforce heeft 4 doelen:

 • meedenken over uitgangspunten en afwegingen die gemaakt worden binnen de aanpak
 • mede bewaken van de druk op de openbare ruimte
 • bevorderen van samenwerking tussen sectoren en gebieden
 • mede verzorgen van eenduidige communicatie over de aanpak

Heeft u wensen of ideeën? Neem contact op met de gemeente via anderhalvemeter@hilversum.nl