Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Anderhalve meter

Taskforce | Initiatieven

Sinds 11 mei krijgen we weer meer ruimte. We kunnen het normale leven steeds meer oppakken. Stapsgewijs worden de corona regels versoepeld. U leest op www.rijksoverheid.nl wat er nu mag en wat komende maanden nog meer mag.

Versoepelen van maatregelen kan alleen wanneer we ons blijven houden aan de basisregels:

 • vermijd drukte
 • houd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Neem de hygiënemaatregelen in acht
 • Gebruik gezond verstand

Veel ondernemers en organisaties, zoals horecazaken, kappers en culturele organisaties afgelopen maanden noodgedwongen hebben hun deuren moeten sluiten. Dat geldt ook voor sportverenigingen, scholen en buurthuizen. Nu ondernemers en organisaties stapsgewijs weer open kunnen, krijgt de gemeente veel vragen en verzoeken. Vragen over hoe de regels te interpreteren. Verzoeken over het uitbreiden van terrassen, het weghalen van obstakels, het monitoren van de drukte en veel meer.

De gemeente wil ondernemers en organisaties in deze moeilijke tijd zoveel als mogelijk ondersteunen. We staan dan ook open voor allerlei initiatieven. We bieden waar mogelijk ruimte, zonder dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid in onze stad. Samen bewaken we de balans.

Heeft u wensen of ideeën? Neem contact op met de gemeente via anderhalvemeter@hilversum.nl

Taskforce Anderhalve Meter

De gemeente trekt samen op met partners in de stad. In de taskforce Anderhalve Meter werken we met vertegenwoordigers vanuit verschillende gebieden en sectoren. De taskforce is opgestart met vertegenwoordigers uit gebieden waar de druk op de openbare ruimte het grootst is. Deelnemers zijn op dit moment vertegenwoordigers van Centrum Hilversum, Koninklijke Horeca Nederland, de Vorstin namens het Cultuurnetwerk, De Gijsbrecht en Hilversum Marketing. Coördinerend wethouders zijn Gerard Kuipers en Arno Scheepers.

 De Taskforce heeft 4 doelen:

 • meedenken over uitgangspunten en afwegingen die gemaakt worden binnen de aanpak
 • mede bewaken van de druk op de openbare ruimte
 • bevorderen van samenwerking tussen sectoren en gebieden
 • mede verzorgen van eenduidige communicatie over de aanpak

Vragen en antwoorden: Anderhalve meter in de praktijk

Hoe zit het met binnen sporten en bewegen?

Binnen sporten en bewegen is voorlopig nog verboden, om de risico’s op verspreiding van het coronavirus te beperken. Enige uitzonderingen hierop, onder voorwaarden, zijn topsport (op door NOC-NSF en KNVB aangewezen locaties), zwembaden en gymlessen op basisscholen (als onderdeel van het onderwijsprogramma). Als sporten en bewegen onderdeel is van een afslanktherapie is dat binnen niet toegestaan. Op medische indicatie kunnen onder andere fysiotherapeuten en revalidatietherapeuten bewegingsoefeningen doen met mensen, ook binnen. Dit geldt alleen voor (para)medische beroepen.

Hoe zit het met buiten sporten en bewegen?

Buiten sport en bewegen is, onder voorwaarden, toegestaan. Een fitnessclub die buiten (groeps)lessen kan organiseren waarmee de club voldoet aan de bij de groep behorende voorwaarden en die daarbij geen problemen veroorzaakt voor de openbare orde, mag dat doen. Het gebruik van kleinere oefenmaterialen zal buiten naar verwachting ook geen probleem zijn. Een overkapping (aan drie zijden open) is op eigen terrein toegestaan.

Horeca en Cultuur

Een aantal maatregelen voor de horeca wordt per 1 juni versoepeld.

De regels zijn:

 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden.
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden:
 • een maximum van 30 personen (exclusief personeel) en 1,5 meter afstand;
 • bezoekers moeten reserveren;
 • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

We ontvangen veel vragen over de mogelijkheden om het terras breder op te stellen. Hier werken we graag aan mee.

Het moet natuurlijk wel mogelijk zijn.

De aandachtspunten:

 • Verkeersveiligheid is leidend.
 • Bij de doorgang van voetgangers geldt de 1,5 meter afstand. 
 • Voor calamiteitenverkeer geldt 4 meter.
 • Overleg ook met uw buren (winkels, horeca, woningen). 

Vragen

Mocht u op voorhand vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het horecateam via horeca@hilversum.nl

Actueel
 • Toiletvoorzieningen zijn weer toegestaan. Lees meer...
 • Horeca met terras: Anderhalvemeter afspraken vanaf 1 juni. Lees meer...

Meer nieuwsberichten met betrekking tot corona vindt u hier.

Hier vindt u meer informatie over: