Nieuwe noodverordening 29 september 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 29 september 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. De noodverordening is direct van kracht. Meer informatie vindt u ook op www.vrgooienvechtstreek.nl