Leges gecompenseerd in vorm van teruggaaf

Het college heeft besloten om de gemaakte kosten voor het verkrijgen van een vergunning te compenseren in de vorm van teruggaaf. Op basis van de vastgestelde leges- en marktgeldenverordening is teruggaaf van leges niet mogelijk. Het toepassen van de hardheidsclausule is wel mogelijk en dat betekent dat leges, als het gaat om specifieke corona-gerelateerde gevallen, worden gecompenseerd in de vorm van teruggaaf.
Het gaat hier om leges burgerlijke stand, parkeerontheffingen, ontheffingen horeca, evenementen, standplaatsen en marktgelden.

Wethouder Karin Walters (Financiën): “De coronacrisis heeft een grote impact op het openbare leven in Hilversum. Steeds meer winkeliers en (persoonlijke) dienstverleners zijn gesloten of slechts beperkt open. Ook evenementen en huwelijken worden geannuleerd of verplaatst. Gelukkig kunnen wij hen die leges hebben betaald in specifiek corona-gerelateerde gevallen, hun geld terugbetalen”.

Wethouder Gerard Kuipers (Economie): “Eind maart hebben we in overleg al de eerste steunmaatregelen aangekondigd vanwege de gevolgen van het coronavirus. Het recente voorstel aan de raad tot het inrichten van een coronareserve is daarin een tweede stap. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente kritisch blijven kijken waar de coronabeperkingen ondernemers onredelijk raakt. Daarom ben ik blij dat we op deze manier vanuit de gemeente ook echt de daad bij het woord voegen.”