Hilversum komt zijn sportverenigingen tegemoet

Sportverenigingen die hun sportaccommodatie huren van de gemeente Hilversum hoeven de huur over de maanden maart, april en mei niet te betalen.

Amateursportclubs hebben als gevolg van de coronamaatregelen in deze periode geen gebruik mogen maken van hun sportaccommodaties. Op dit moment kampen veel sportverenigingen met financiële uitdagingen. Het wegvallen van barinkomsten, niet doorgaan van evenementen en inmiddels het nemen van tal van maatregelen om binnen de vereiste maatregelen sportactiviteiten te kunnen blijven organiseren. Vaste lasten, waaronder huur van de betreffende accommodatie, liepen echter gewoon door.

Tegemoetkoming van het Rijk

Het Rijk heeft de regeling TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19) beschikbaar gesteld, zodat verhuurders van sportaccommodaties de amateursportverenigingen tegemoet kunnen komen. Wethouder Voorink (Sport): “Wij hopen de kosten weer vergoed te krijgen van het Rijk. Hier gaan wij een aanvraag voor indienen. Het Rijk heeft ongeveer 90 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je als verhuurder de huur kwijtschelden aan de sportclubs.”

Ondersteuning in deze lastige tijd

Het Rijk verwacht dat dit bedrag voldoende is om alle aanvragen te honoreren. Bij overschrijding van dit bedrag wordt er naar rato verstrekt. Er wordt dus niet op volgorde van binnenkomst verstrekt. Het is dus niet 100% zeker dat de gemeente het volledige kwijtgescholden bedrag terugkrijgt. “Als college kiezen wij er bewust voor om dit risico te nemen. Wij vinden het belangrijk om onze sportclubs in deze lastige tijd te ondersteunen. Als de TVS-regeling niet alle inkomsten kan dekken, dan doen wij een beroep op de COVID-19 reserve om dit verschil te kunnen bekostigen”, aldus wethouder Voorink.

Meer informatie

Sportverenigingen die in aanmerking komen, ontvangen een schriftelijke bevestiging van het kwijtschelden van de huur. Voor organisaties die buiten de regeling vallen, gaat de gemeente per geval bekijken of en zo ja, welke hulp mogelijk is. Daarnaast zoekt de gemeente met zo veel mogelijk vastgoedeigenaren van sportaccommodaties contact om hen aan te moedigen een TVS-aanvraag in te dienen.