Gemeente richt Taskforce Anderhalve Meter op

Kunnen we meer ruimte krijgen voor onze terrassen? Waar kan ik zien hoe druk het in het centrum is? Kan de gemeente een aantal obstakels weghalen, zodat bezoekers makkelijker afstand kunnen houden? Hoe gaan we om met georganiseerde sportactiviteiten in de openbare ruimte? En kan de gemeente meedenken over hoe de buurthuizen veilig opengesteld kunnen worden? Dit is een greep uit vele vragen en verzoeken van inwoners, ondernemers en organisaties aan de gemeente. Om helderheid te geven en een goede balans te waarborgen, wil de gemeente ondernemers en organisaties maximaal ondersteunen. Dit doen we samen met partners in de stad in de Taskforce Anderhalve Meter.

Op 19 mei jl. heeft het kabinet aangekondigd dat horeca en culturele organisaties, zoals musea en bioscopen, vanaf 1 juni weer gedeeltelijk open mogen. Eerder konden kappers hun deuren weer openen. Nieuwe versoepelingen zijn aangekondigd per 1 juli en 1 september. Om dit veilig en verantwoord in onze anderhalvemetersamenleving te kunnen realiseren werken ondernemers, organisaties en gemeente nauw samen. Zo vinden schouwen plaats in gebieden als het centrum en De Gijsbrecht om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden. Ook gaat een team van experts van de gemeente langs bij alle horecaondernemers die hun terras tijdelijke willen uitbreiden. Ter plekke worden de mogelijkheden besproken en worden proefopstellingen geplaatst. Afspraken kunnen direct worden vastgelegd.

“Om dit voor elkaar te krijgen en verantwoord toestemming te kunnen geven, is maatwerk echt nodig. Het college is dan ook erg trots op alle ambtenaren die vanuit alle afdelingen binnen de gemeente samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. Als we het goed doen dan kunnen we dit vasthouden. Het helpt niet alleen de ondernemers, maar ook de mensen die thuis zitten. Zij hebben ook een enorme behoefte aan ontspanning en om hun zinnen te verzetten. Corona blijft een gevaarlijke ziekte maar door dit samen te doen en helder te communiceren kunnen we dit een succes maken”, aldus wethouder Gerard Kuipers (Economie).

Taskforce

De Taskforce Anderhalve Meter is opgericht om mee te denken over de vraagstukken die zich voordoen. Daarnaast zal de Taskforce de druk op de openbare ruimte mede bewaken en de samenwerking tussen gebieden en sectoren bevorderen. Tot slot draagt de Taskforce bij aan een eenduidige communicatie naar bewoners, ondernemers en organisaties. De Taskforce wordt opgestart met vertegenwoordigers vanuit de gebieden waar de druk op de openbare ruimte op dit moment het grootst is en de economische en maatschappelijke belangen het meest prominent.

Partners

Kjeld Vosjan van stichting Centrum Hilversum
Frank Loois van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hilversum e.o.
Wilco Witte van Podium de Vorstin
Renske Schriemer van stichting Ondernemersfonds De Gijsbrecht
Jeroen Kreijkamp van stichting Hilversum Marketing
Wethouders Gerard Kuipers en Arno Scheepers van de gemeente Hilversum

Heeft u vragen of verzoeken over de anderhalvemetersamenleving? Mail naar anderhalvemeter@hilversum.nl