Extra overbruggingslening voor start-ups, scale-ups en innovatief MKB

Corona-OverbruggingsLening (COL) | Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers.

Corona-OverbruggingsLening (COL)

Vanaf  29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke Regionale Ontwikkelings Maatschappijen  en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.  

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Meer info over de condities staat in de Q&A op de website van ROM Nederland. Streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Aanvragen voor de regeling kunnen ingediend worden bij: https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/