Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Concept Nota van Uitgangspunten Arenapark

Het college heeft de Concept Nota van Uitgangspunten Arenapark besproken en legt deze ter advisering voor aan de raadscommissie. In de nota staan de beleidskaders en de ambities. Deze concept nota is het startpunt voor het Masterplan Arenapark. “Het Arenapark is een gebied met veel kansen en mogelijkheden,” vertelt wethouder Annette Wolthers. “De ambitie van de eigenaren en gebruikers is om het gebied verder te ontwikkelen naar een kwalitatief hoogwaardig gebied waarin sport, ontspanning, onderwijs en werk elkaar versterken. Ook zijn er de wensen om de bereikbaarheid te verbeteren en het bedrijventerrein te verduurzamen. In 2019 gaan we hiervoor een gezamenlijk Masterplan maken.”

De wens is om het Arenapark economisch sterker te maken door andere functies toe te voegen. Bijvoorbeeld ondersteunende horeca, een fitnesscentrum, een hotel en andere voorzieningen die passen bij een groen (sport)campusconcept.

In gesprek met betrokkenen

Afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met eigenaren, gebruikers, bewoners en andere belanghebbenden. Veel reacties gingen over verkeer en parkeren in de omliggende straten en wijken. Ook vragen omwonenden om veilige looproutes bij een mogelijke verplaatsing van het station. Sportverenigingen en kinderopvangorganisaties zien kansen voor nieuwe voorzieningen op Arenapark. Deze reacties zijn verwerkt in de concept nota. Eigenaren, gebruikers en bewoners zijn en worden ook nu nog actief betrokken bij het opstellen van het Masterplan.

Verplaatsing perron Station Sportpark

Met ProRail worden de mogelijkheden onderzocht om de perrons van station Sportpark te verplaatsen. De gemeente wil de overgang en de wandelroutes veiliger maken en de voorzieningen bij het station verbeteren. De eerste uitkomsten van de verkenning worden in het voorjaar van 2019 verwacht.

Quick wins

De gemeente gaat nu quick wins oppakken samen met de eigenaren, gebruikers en bewoners van het gebied. Annette Wolthers: “Plannen maken kost tijd maar met kleine ingrepen kunnen we het gebied nu al een stuk verbeteren. De openbare ruimte van het Arenapark heeft nu niet de kwaliteit die we graag zien. Daar gaan we dit jaar al mee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud van de lichtmasten en het asfalt, het groen en de parkeervoorzieningen.”

Vervolgtraject

Na advies van de raadscommissie en een laatste ronde langs eigenaren, gebruikers en bewoners wordt de concept Nota van Uitgangspunten verder uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Bureau PosadMaxwan gaat daarna het masterplan opstellen. Het bureau is al gestart met onderzoeken en verkenningen.