Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Commissies en gemeenteraad vergaderen na zomerreces weer fysiek.

De leden van de gezamenlijke commissies kunnen terecht in de raadzaal, de gemeenteraadsvergaderingen vinden op een nader te bepalen locatie plaats.

Op 30 juni bespraken de fractievoorzitters hoe de gemeenteraad in het najaar van 2020 vorm gaat geven aan het besluitvormingsproces van de raad. Besloten is om alle vergaderingen dan in principe weer fysiek plaats te laten vinden. De leden van de gezamenlijke commissies kunnen terecht in de raadzaal, de gemeenteraadsvergaderingen vinden op een nader te bepalen locatie plaats.

De gezamenlijke commissies (raadscommissies) vinden na de zomer plaats op de woensdag- en donderdagavond. Dit gebeurt in de weken waarop er nu al commissies gepland staan in het vergaderschema. De leden van de gezamenlijke commissies vergaderen op deze avonden in de raadzaal. De raadsvergaderingen worden in het najaar niet in de raadzaal gehouden. De griffie selecteert nog een goede locatie tegen een aanvaardbare prijs.

Publiek en insprekers kijken mee via de live stream

Alle commissievergaderingen worden uitgezonden via de live stream. De raadzaal blijft vooralsnog gesloten voor publiek, vanwege de geldende corona maatregelen. Insprekers en pers zijn wel welkom om naar het raadhuis te komen. Als er meerdere insprekers zijn voor een commissievergadering dan worden de insprekers ontvangen in de omroepkamer. Vanuit de omroepkamer is de vergadering dan ook via de live stream te volgen.