Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

College stelt stedenbouwkundig plan Stationsgebied vast

Het Hilversumse college heeft het stedenbouwkundig plan ‘Stationsgebied Hilversum, de groene loper naar de Mediastad’ vastgesteld en het legt het ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Dit plan is een uitwerking van het model ‘De 7 Straatjes’ dat uitgaat van het kleinschalig stedelijke karakter van het centrum. Het stedenbouwkundig plan laat zien hoe het nieuwe stationsgebied wordt ingevuld.   

“Na een heel zorgvuldig proces waar veel Hilversummers en verschillende andere gesprekspartners bij betrokken zijn, ligt er nu een prachtige plan dat past bij de uitstraling en identiteit van Hilversum,” vertelt wethouder Arno Scheepers. “Vanuit het station kom je in een wereld terecht van kleine straatjes, karakteristieke brinkjes en natuurlijk heel veel groen.” Binnen de plannen is ook veel aandacht voor duurzaamheid en groen. Scheepers: “Met mooie zichtlijnen, vanaf Hilversum Oost richting het centrum en vise versa wordt het een echt Hilversums ontwerp! Zo ontstaat een aantrekkelijk Stationsgebied met veel aandacht voor fietsers en voetgangers. Met dit plan gaan we het gebied verder ontwikkelen tot een gastvrije en aantrekkelijke entree van de stad.”

Beeldkwaliteitsplan

Het college legt verder het concept Beeldkwaliteitsplan ter advisering voor aan de gemeenteraad. Dit plan geeft weer hoe het Stationsgebied er concreet uit komt te zien. Het gaat dan over architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. Eind 2018 konden Hilversummers tijdens een inloopbijeenkomst en een online meningspeiling hun mening geven. Inwoners hadden vooral de voorkeur voor sferen die geïnspireerd zijn op rijk gedetailleerde architectuur en landschapsinrichting uit de periode dat Hilversum zich tot villadorp ontwikkelde. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan duidelijke hoekaccenten en gebogen gevels in gebouwen en water in de openbare ruimte.  Deze inbreng is verwerkt in het concept Beeldkwaliteitsplan. Scheepers: “Hoge kwaliteit in de Hilversumse traditie van Dudok is het uitgangspunt voor het beeldkwaliteitsplan. Wat we hier realiseren moet ook over 75 jaar nog mooi zijn.”

Vervolgproces: 28 februari presentatie stedenbouwkundig plan

Op donderdag 28 februari (19.30 tot 21.00 uur) presenteert de gemeente het plan aan het bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Na bespreking in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen besluit de gemeenteraad in maart over het stedenbouwkundig plan. Tevens adviseert de raad dan over het concept Beeldkwaliteitsplan. Na besluitvorming wordt het beeldkwaliteitsplan verder uitgewerkt. Ook wordt een globaal bestemmingsplan gemaakt. Het programma (bijvoorbeeld wonen, kantoren, commerciële doelen), de parkeernormen, duurzaamheid, geluid & milieu en de beleving van de media worden hierbij verder uitgewerkt. Voor de zomer wordt een ontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegd. In het najaar beslist de raad over het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan.